Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>• André van der Leest</p>

• André van der Leest

(Foto: Aangeleverd)

Van der Leest (VVD): ‘Met zonnepanelen en windmolens gaat klimaatdoelstelling niet lukken’

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Met zonnepanelen en windmolens gaat het niet lukken om in 2050 de CO2-uitstoot tot 0% te reduceren. Dat zegt André van der Leest, raadslid namens de VVD in Vijfheerenlanden. “Het moet en kan echt beter”, zo zal hij dinsdag betogen tijdens de commissievergadering RVE. 


Met een andere aanpak kunnen we volgens Van der Leest op korte termijn een win-win situatie hebben en kan over dertig jaar de ambitieuze klimaatdoelstelling worden bereikt.

Minder verbruik, kleinschalig opwekken en opslaan 
“Op de eerste plaats is het gewenst de aandacht te richten op een lager energieverbruik”, zegt het VVD-raadslid. “Wat je niet verbruikt hoef je niet op te wekken. Dat is winst voor alle betrokkenen, óók voor de inwoners. Dus extra aandacht voor isoleren, zuinige apparatuur en slim gebruik van energie. Ook in de Vijfheerenlanden, met veel woningen die al wat ouder zijn, is hier véél ‘winst’ te behalen.”

Verder kiest Van der Lees voor de kleinschalige aanpak: “Op kleine schaal, per woning, per wijk of per kern, is opwekking én opslaan van zowel elektriciteit als warmte heel goed mogelijk. Dat betekent zonnepanelen op het dak van je huis, of samen met de buren in een coöperatie op een groot dak in de buurt. Inmiddels is het ook mogelijk om de opgewekte energie op te slaan m.b.t. een waterstoftank of in een accu bestaande uit basaltsteen. Toepassingsvoorbeelden hiervan zijn o.a. te vinden in Stad-aan-het-Haringvliet (waterstof) en in de eco-wijk die gebouwd wordt in Boekel. Ook zijn de tests met waterstofpanelen van de KU-Leuven in een vergevorderd stadium.”

Grootschalige opwekking opnieuw bekijken
Ten slotte zal in de visie van Van der Leest ook de grootschalige opwekking van energie opnieuw bekeken moeten worden. “De huidige plannen met grote windmolens en zonnevelden lijken nu aan aantrekkelijke oplossing te bieden, maar hebben ook grote nadelen. Zo is voor windmolens én zonnevelden de inmiddels bekende inconsistentie in anergielevering een probleem: als het niet waait of de zon schijnt niet dan moeten de gewone centrales bijspringen. Daarbij komt nog dat de ecologische footprint van zowel windmolens als zonnepanelen redelijk hoog is en dat we onze kinderen opzadelen met het probleem van de recycling, want beide technieken kennen een levensduur van slechts 20 à 25 jaar.”

Stedin heeft aangegeven dat het huidige netwerk voor deze decentrale opwekking niet geschikt is: overal moeten nieuwe kabels in de grond en nieuwe aansluitingen worden gemaakt.

Kerncentrales

Van der Leest: “Voor de energieopwekking op grote schaal is het zaak om terug te gaan naar de tekentafel en elektriciteit weer te zien als een nutsvoorziening 2.0 die geleverd wordt door de overheid. In plaats van heel Nederland en de zee vol te zetten met mega windmolens en zonnevelden is het zeker een overweging om na te gaan of het wellicht verstandiger alsook goedkoper is om een klein aantal kerncentrales te bouwen om de stroomvoorziening voor de komende 80 jaar te kunnen garanderen.” 

Op landelijk niveau speelt deze gedachte ook. “Inmiddels heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat in een kamerbrief laten weten dat hij gestart is met een marktconsultatie Kernenergie om te achterhalen onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland, welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is en in welke regio’s er belangstelling is voor de realisering van een kerncentrale. Om de doelstellingen van 2050 te kunnen halen én om een bijdrage te kunnen leveren aan het succesvol terugdringen van CO-2 uitstoot elders op de wereld lijkt erop dat deze aanpak de voorkeur verdient, boven nu halsoverkop het landschap vol te zetten met grote windmolens en zonnevelden.”Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier