Reclamemast langs de A2 (Slimwei): ‘Ja, mits’
Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Reclamemast langs de A2 (Slimwei): ‘Ja, mits’

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De afdeling Ruimtelijke Ordening van de gemeente West Betuwe wil in beginsel meewerken aan een verzoek om een grote reclamemast te plaatsen op het bedrijventerrein Slimwei in Waardenburg. Mits alle adviezen en onderzoeken een positief resultaat hebben en de locatie niet in het gedrang komt bij de plannen voor de verbreding van de A2.


Dat antwoordt het college in antwoord op schriftelijke vragen van de SGP. Die partij ziet nog wel wat bezwaren. “Door veel mensen wordt deze mast (als het donker is) als hinderlijk ervaren en als lichtvervuiling gezien.” 

De plannen passen nu nog niet binnen het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Slimwei’. Bouwwerken (behalve gebouwen) mogen niet hoger zijn dan drie meter en dat is bij de lichtmast wel het geval.

“Er zijn geen binnenplanse of kleine buitenplanse afwijkingen mogelijk.” 

Om de reclamemast toch mogelijk te maken is een uitgebreide Wabo-procedure vereist. Een omgevingsvergunning zal worden getoetst aan alle relevante regelgeving. Naast het bestemmingsplan is dat het Bouwbesluit (met name constructieve veiligheid), redelijke eisen van welstand inclusief de reclame en de natuurwetgeving. Er moet in kaart worden gebracht of er sprake is van invloeden op natuurwaarden en beschermde soorten. 

“Negatieve effecten op beschermde soorten zijn namelijk niet direct uit te sluiten”, aldus het college. 

Ook Rijkswaterstaat moet instemmen. Zij zullen aspecten meewegen zoals verkeersveiligheid en de relatie met de toekomstige verbreding van de A2.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier