Geen zonnepark op Ridderslag Beesd
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Geen zonnepark op Ridderslag Beesd

  •   keer gelezen

BEESD • Het plan van ontwikkelaar Vindo Solar voorziet in een zonnepark op circa 4 hectare ‘onbruikbare’ landbouwgrond langs de A2 bij Beesd. Het beoogde zonnepark bestaat uit meerdere rijen met zonnepanelen, twee ondersteunende gebouwtjes, een onderhoudspad en een deel dat omgevormd tot natuur. Volgens de ontwikkelaar kan er stroom opgewekt worden voor circa 850 huishoudens.


Op 12 september 2017 heeft het college van Geldermalsen ingestemd met een principeverzoek voor het oprichten van het zonnepark. Vervolgens heeft het college op 18 oktober 2018 met het ontwerp bestemmingsplan Zonnepark Beesd ingestemd en het plan vanaf 26 oktober 2018 ter inzage gelegd. 

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 9 april 2019 heeft de raad van de nieuwe gemeente West Betuwe echter besloten om de behandeling van het bestemmingsplan aan te houden in afwachting van een op te stellen beleid.

Beleidskader
In het vorig jaar september opgestelde beleidskader zon werd vastgelegd dat er geen zonneparken komen op gronden met agrarische bestemming. Dit was tijdens de discussie vorige week dinsdag ook het belangrijkste argument van CDA, SGP, Leefbaar Lokaal Belang, Dorpsbelangen, Verenigd West Betuwe en VVD.

“Er wordt gezegd dat dit plan net buiten de lijntjes valt. Het valt kilometers buiten de lijnen”, aldus Diane de Zeeuw (VVD). Volgens de ontwikkelaar zou er sprake zijn van ‘marginale (landbouw)grond.’ SGP’er Van Maanen bestrijdt dat. “Het is weliswaar verwaarloosde grond, maar prima geschikt als akkerbouwgrond.”

Vindo Solar baseert zich op toezeggingen uit het verleden. De raadsfracties zijn daar niet echt van onder de indruk. “Het plan is alleen als mededeling gepresenteerd, maar is nooit in de gemeenteraad besproken”, volgt Hans Daudeij van Dorpsbelangen.

‘Geen heilige grond’
GroenLinks, D66 en ook ChristenUnie zijn in principe niet tegen het realiseren van zonneparken op landbouwgrond. “Voor ons is landbouwgrond geen heilige grond”, vindt Martha Kool van de ChristenUnie. “Bij de Plantage hebben we immers ook grond opgeofferd voor woningbouw.”

GroenLinks en D66 hikken vooral aan tegen participatieproject. “Wij hadden dit plan graag een kans gegeven, maar wij twijfelen aan de deelname van onze inwoners”, vindt burgerlid Vic Boverman namens D66. In het plan van Vindo Solar kunnen inwoners deelnemen aan het project door aanschaf van obligaties. 

Andrea Zierleyn van GroenLinks ziet daar niks in: “Met obligaties ben je nog geen eigenaar. De discussie over het omgevingsfonds laat zien hoe dat eigenaarschap ook ingevuld kan worden.” 

Wethouder Annet IJff (PvdA) was het ermee eens dat het eigenaarschap niet goed is verankerd in het plan. “Dat moet je aan de voorkant regelen en niet op het moment dat het plan al helemaal is uitgedacht.”

Juridische consequenties
Martha Kool en Johan Kerbel (CDA) zijn nog wel benieuwd naar de juridische consequenties. Komen er nog schadeclaims van de ontwikkelaar? Vindo Solar heeft daar al op gehint.

“Het maken van beleid is natuurlijk goed, maar dat mag niet ten koste gaan van dit project dat alleen nog het formele groene licht nodig heeft”, schrijft men in een reactie.

De politiek in West Betuwe voelt niks voor het realiseren van een zonnepark op locatie Ridderslag 4 in Beesd. Zelfs duurzaamheidspartijen als GroenLinks en D66 hebben hun twijfels.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier