Gemeentehuis Vijfheerenlanden: ‘Geen cent te veel’
Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Gemeentehuis Vijfheerenlanden: ‘Geen cent te veel’

  •   keer gelezen

MEERKERK • Het toekomstige gemeentehuis van Vijfheerenlanden moet per jaar minder kosten dan de gemeente op dit moment moet ophoesten voor de drie bestaande gemeentehuizen in Leerdam, Vianen en Meerkerk.


De overgrote meerderheid van de raad ging vorige week akkoord met een amendement van CDA, VVD, SGP en D66, waarin werd vastgesteld dat het uitgangspunt moet zijn dat er straks een lagere exploitatielast moet worden betaald dan nu het geval is. 

In het voorstel van B&W stond dat het de ambitie is om in de nieuwe situatie de jaarlijkse exploitatie budgetneutraal – even duur – te laten verlopen, maar daar was CDA-er Marieke van der Spek het niet mee eens. “Het moet goedkoper worden. We gaan van drie gemeentehuizen naar één pand. Dat moet haalbaar zijn.” 

Bijna alle fracties sloten zich daar bij aan. “De exploitatie van drie gemeentehuizen is erg onvoordelig. En het is nog inefficiënt ook. Dus dubbel nadelig”, vond SGP-er Dick den Hertog. VVD-leidster Hanneke van der Leun: “Ik gedraag me graag als een Zeeuws meisje: geen cent te veel.” 

Harry van Tilburg (Lokaal Alert): “Het gemeentehuis moet sober en doelmatig zijn. Die leus zouden we boven de deur moeten hangen. En niet alleen vanwege onze huidige financiële situatie.” 

Zesde variant
Burgemeester Sjors Fröhlich had geen moeite met het amendement. “Daar kunnen we prima mee leven. Het is een uitdaging om goedkoper uit te komen.”

Minder enthousiast was hij over een amendement van D66 om naast de bestaande scenario’s voor het ‘nieuwe’ gemeentehuis – een van de drie bestaande locaties, nieuwbouw elders in de gemeente of een leegstaand pand op een bedrijventerrein – een zesde variant uit te werken. 

“De kans bestaat dat de genoemde scenario’s niet haalbaar zijn. Kijk als vangnet naar de mogelijkheid om de huidige situatie met drie gemeentehuizen voort te zetten en die panden te verbeteren om toch tot kostenreductie te komen”, stelde Jaap Breur voor. 

Maar daar voelde Fröhlich niets voor. “Dan blijven de ambtenaren rond toeren en mis je de efficiencyvoordelen.” 

Bovendien pakt die variant veel duurder uit. Om de drie gebouwen duurzaam te maken, zijn forse investeringen nodig – het stadskantoor in Leerdam heeft nu energielabel E. Daarnaast zijn er miljoenen voor groot onderhoud nodig. Daarom trok Breur zijn voorstel in. Tot groot genoegen van Fröhlich die na de raadsvergadering twitterend concludeerde: “Blij mee! Van drie naar één gemeentehuis. Efficiënter, gezelliger en goedkoper.”

Uitstellen
Teus Meijdam (VHL Lokaal) vond dit niet het juiste moment om over een ‘nieuw’ gemeentehuis te praten. Hij wilde dat uitstellen tot de financiële situatie van de gemeente beter in beeld is.

“Meerdere onderwerpen worden van de agenda gehaald. Ga de inwoners nou eens uitleggen dat we geen armoedebeleid uitvoeren, maar wel doorgaan met de voorbereidingen voor het gemeentehuis. Dat lukt je niet.” 

De andere fracties waren het niet met hem eens. “We nemen alleen een besluit om scenario’s te onderzoeken die tot lagere exploitatielasten leiden”, zei CU-voorman Dico Baars. “We moeten de kans op een bezuiniging niet mislopen”, beaamde Hanneke van der Leun (VVD). 

En Erik van Doorn (GroenLinks): “Het is ongelooflijk ineffectief dat ambtenaren op drie locaties werken. Dat kan beter en goedkoper.” Daar was burgemeester Fröhlich het roerend mee eens: “We gaan van drie naar één gemeentehuis. Dat is goedkoper en efficiënter. Dat kan ik elke inwoner uitleggen.”

En natuurlijk leven er allerlei wensen. D66 pleit voor een ‘Huis van de Gemeente’, waar allerlei maatschappelijke organisaties worden ondergebracht. De CU mikt op een slimme, duurzame investering voor de lange termijn. En als er gekozen wordt voor een nieuw pand wil die partij dat graag combineren met zorgappartementen en starterswoningen. 

PvdA-voorman Joop van Montfoort is voor de uitbreiding van drie naar vijf servicepunten. “We moeten de dienstverlening zoveel mogelijk naar de inwoners brengen.” Al die wensen worden meegenomen in een afwegingskader dat duidelijk maakt hoeveel geld bepaalde keuzes kosten. Nog voor de zomer kiest de raad het definitieve scenario.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier