Geld voor voorbereiding verkoop locatie Wilgenhoek Leerdam
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Geld voor voorbereiding verkoop locatie Wilgenhoek Leerdam

  •   keer gelezen

LEERDAM • Politiek Vijfheerenlanden gaat akkoord met het collegevoorstel om 740.000 euro beschikbaar te stellen om de locatie Wilgenhoek aan de Parallelweg 24 in Leerdam te verkopen.


Op deze plaats wil het burgerinitiatief ‘Woonhof Spes Bona’ een hofje realiseren volgens het concept ‘Knarrenhof’. 

Knarrenhof is een maatschappelijke organisatie die is opgericht om woonhofjes te realiseren voor en door ouderen met een vaak smalle beurs. Burenhulp, samen verantwoordelijk zijn voor het hofje en het vormen van een sociale gemeenschap zijn belangrijke elementen van deze woonvorm. 

De initiatiefnemers gaan uit van een hofje met ongeveer 25 woningen en appartementen met een verdeling van 30% sociaal, 40% midden en 30% middelduur. De definitieve verdeling en uitwerking van de plannen is mede afhankelijk van de wensen van de toekomstige bewoners.

Onderzoeken
Om de grond aan de initiatiefnemers op te kunnen leveren, moet er veel werk verricht worden. Zo moeten er nog diverse onderzoeken worden gedaan, het gebouw moet gesloopt worden en het terrein moet bouwrijp gemaakt worden.

Die werkzaamheden zijn begroot op 740.000 euro. 

De gemeente verwacht dat de opbrengst van de verkoop hoger uitkomt dan de kosten die nu gemaakt worden. Risico is wel dat de onderzoeken zaken aan het licht kunnen brengen die extra werk en dus geld vergen. De grootste risico’s zijn bodemvervuiling, de aanwezigheid van asbest en planschade.

Enthousiast
De fracties waren laaiend enthousiast.

“Wij zijn groot voorstander van dit soort initiatieven”, zei CDA-er Thijs van der Linden. Daar was Kees Vermaat (SGP) het mee eens: “Mooi als ideeën worden omgevormd tot concrete voorstellen.” 

En Teus Meijdam (VHL Lokaal): “Complimenten aan de initiatiefnemers. Het heeft veel tijd en energie gekost, maar de aanhouder wint.” 

Namens de ChristenUnie liet Harry Wolting weten dat zijn fractie het initiatief al jaren steunt, omdat het een goede oplossing biedt voor de eenzaamheid en het een positieve invloed heeft op de zelfstandigheid van ouderen. VVD-er Barelds, D66-woordvoerder Breur en PvdA-er Koyuncu staken hun enthousiasme ook niet onder stoelen of banken. Koyuncu was bovendien dik tevreden met de invulling van het woningprogramma. 

Erik van Doorn (GroenLinks) stak eveneens de loftrompet: “We geloven in dit soort nieuwe woonvormen met woningen voor verschillende bevolkingsgroepen die naast elkaar komen te wonen.”

Risico’s
Toch wezen meerdere fracties ook op de risico’s van de locatie.

Meijdam: “Het gaat om een voormalige vuilnishoop, waar jarenlang vuil is gestort en allerhande troep de grond in is gezakt. Dat kan voor vervelende verrassingen zorgen.” 

Wolting: “Er bestaat een risico dat de bodem vervuild is. Hoe dat ook uitpakt, dat is altijd voor rekening van de gemeente.” 

Van der Linden verzocht het college naar de raad te komen als uit onderzoek blijkt dat de kosten fors hoger uitpakken en Vermaat vroeg zich af of het nu wel zo handig is de voorbereidingskosten los te koppelen van de verkoop. “Zo loopt de gemeente meer risico’s, we hebben geen zekerheid dat het project door gaat.” 

Wethouder Maks van Middelkoop liet weten dat de grond nu eenmaal eigendom is van de gemeente. “Wat er in de grond zit, is ons probleem. Daar kunnen we niets aan veranderen. We kunnen het perceel niet in deze staat verkopen. Er is onderzoek nodig en dat kost geld.” 

Hij beloofde met een aangepast voorstel terug te komen als de kosten fors tegenvallen. Als de bodem te erg vervuild is, bestaat zelfs de mogelijkheid dat de hele verkoop niet door gaat.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier