Binnenstadvisie Leerdam: ‘Van winkelgebied naar (be)leefgebied’
Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&bull; De binnenstad van Leerdam moet ook een bruisende stad. Zoals tijdens de Zomermarkt in 2019.</p>

• De binnenstad van Leerdam moet ook een bruisende stad. Zoals tijdens de Zomermarkt in 2019.

(Foto: Nico Van Ganzewinkel)

Binnenstadvisie Leerdam: ‘Van winkelgebied naar (be)leefgebied’

  •   keer gelezen

LEERDAM • De gemeente Vijfheerenlanden gaat een samenhangende visie opstellen over de (verdere) ontwikkeling van het centrumgebied van Leerdam. De binnenstad moet worden veranderen van een typisch winkelgebied naar een (be)leefgebied.


“Functies als detailhandel, horeca, toerisme, kunst en cultuur, dienstverlening, ambachten en wonen worden daarbij in samenhang met elkaar bezien”, schrijft het college in het raadsvoorstel. “Tevens is er aandacht voor het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Ook wordt er rekening gehouden met maatschappelijke vraagstukken als vergroening, bereikbaarheid, parkeren en bestrijding van leegstand.”

De visie moet resulteren in een heldere ruimtelijk-programmatische visie op de binnenstad van Leerdam. “Hiermee geven we duidelijk aan welke functies waar (on)gewenst zijn en welke verkleuringen (on)mogelijk zijn, inclusief de randvoorwaarden. Daarmee wordt tevens een afwegings- en beoordelingskader voor toekomstige ontwikkeling en planinitiatieven vastgesteld. De visie eindigt met aanbevelingen voor het vervolgproces (aandachtspunten, stappen) en eventuele vervolgacties.”

Voor het opstellen van de binnenstadvisie wordt een deskundig adviesbureau ingeschakeld. De kosten worden geraamd op 35.000 euro. De bewoners worden nauw betrokken bij het opstellen van het plan. 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier