Prestatieafspraken 2021 gemeente Vijfheerenlanden, woningcorporaties en huurdersorganisaties
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Prestatieafspraken 2021 gemeente Vijfheerenlanden, woningcorporaties en huurdersorganisaties

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De prestatieafspraken over het onderwerp ‘Wonen’ voor het jaar 2021 zijn maandag 7 december ondertekend.


De prestatieafspraken gaan over de volgende belangrijke thema’s: betaalbaarheid, beschikbaarheid, bijzondere doelgroepen, duurzaamheid, leefbaarheid, participatie en projecten.  

Het is voor het eerst sinds de oprichting van de gemeente Vijfheerenlanden, dat alle zeven partijen tegelijkertijd betrokken zijn geweest bij het opstellen van deze afspraken. 

De drie woningcorporaties, KleurrijkWonen, Fien Wonen en LEKSTEDEwonen, de huurdersorganisaties, Huurders Belangenorganisatie Lingesteden, Huurders Belang Zederik en Stichting Huurdersberaad LEKSTEDEwonen en de gemeente Vijfheerenlanden hebben hun handtekening gezet onder de gemaakte afspraken in een digitale vergadering.    

Gezamenlijke afspraken
Jaarlijks doen de woningcorporaties voor 1 juli een voorstel (‘Bod’) aan de huurdersorganisaties en de gemeente over hun plannen en ambities voor het komende jaar. Dit voorstel bespreken partijen met elkaar om gezamenlijk te komen tot concrete afspraken.

Waar dit normaal gesproken een tripartiet (met drie partijen) overleg betrof, werd het dit jaar een ‘zeven-partiet’ overleg. 

Vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis heeft deze samenwerking digitaal plaatsgevonden door middel van verschillende overleggen. Ondanks deze nieuwe situatie is het gelukt om intensief met elkaar samen te werken en afspraken voor het jaar 2021 te maken over de verschillende thema’s.   

Voldoende sociale huurwoningen
Met alle partijen willen we zorgen voor voldoende sociale huurwoningen voor degenen die dit het hardst nodig hebben. De corporaties doen dit door zich in te zetten voor minimaal het behoud van de voorraad sociale huurwoningen en de gemeente ondersteunt dit door in gezamenlijkheid een meerjarenprogramma voor de nieuwbouw van sociale huurwoningen op te stellen.

Hierin is ook aandacht voor doelgroepen als ouderen en starters.   

Verduurzamen woningen
Woningcorporaties voeren hun verduurzamingsprogramma uit bij de sociale huurwoningen en de gemeente stimuleert particuliere en andere woningeigenaren actief om hier mee aan de slag te gaan.

Naast het zorgdragen van voldoende sociale huurwoningen en het verduurzamen van de woningen in de gemeente Vijfheerenlanden zijn er uiteraard ook afspraken gemaakt over de andere belangrijke thema’s, zoals betaalbaarheid, bijzondere doelgroepen, leefbaarheid, participatie en projecten.   

Maatschappelijk belang 
Alle partijen zien het grote maatschappelijke belang van de sociale volkshuisvesting, waar ze zich elke dag volledig en met veel energie voor inzetten.

Tegelijk ligt er een grote opgave en ambitie voor de komende jaren. In 2021 worden er meerjarige afspraken besproken en afgesloten, en worden de reeds gemaakte afspraken voor het wonen in de gemeente Vijfheerenlanden ten uitvoer gebracht.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier