Service en duurzaamheid centraal bij nieuw gemeentehuis Vijfheerenlanden
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Service en duurzaamheid centraal bij nieuw gemeentehuis Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Dienstverlening aan de inwoners, de kosten én de duurzaamheid van het gebouw zijn de belangrijkste kaders voor het gemeentehuis van VHL.


Vorige week bogen de fracties zich over de vraag aan welke kaders het gemeentehuis moet voldoen. “Het gaat nu om de hoofdlijnen”, zei commissievoorzitter Kees Bel. “Over de kleur van de plafonds denken we later na.” 

Meerdere fracties drongen er bij B&W op aan alle opties te onderzoeken, ook waar het gaat om de locatie. Leerdam, Meerkerk, Vianen, nieuwbouw elders in de gemeente, leegstaande panden op bedrijfsterreinen; alles is nog mogelijk. Wel stelden diverse fracties voor de optie te schrappen om gebruik te blijven maken van de drie huidige gemeentehuizen. 

“Het werken op drie locaties is zeer onwenselijk”, wees CDA-er Marieke van der Spek op de ervaringen van de afgelopen jaren.

Parkeren
PvdA-er Joop van Montfoort ging rigoureuzer ter werk. Hij schrapte de bestaande gemeentehuizen als locatie plus de optie om alle drie de gebouwen open te houden.

“De medewerkers vinden het belangrijk dat het parkeren geregeld wordt. Er zijn tenminste 200 parkeerplaatsen nodig. In Vianen zijn er bij het gemeentehuis nul plaatsen, in Leerdam vijf en in Meerkerk 54. Daarom vallen die locaties af.” 

CU-leider Dico Baars heeft een ‘droom’ voor een slimme, duurzame oplossing voor de lange termijn. “Onderzoek alle scenario’s om te komen tot een multifunctioneel gebouw waarin een gemeentehuis, zorgappartementen, woningen voor starters en maatschappelijke voorzieningen worden gecombineerd.” 

GroenLinks-voorman Erik van Doorn was het daar roerend mee eens. “Een gemeentehuis dat fungeert als ontmoetingsplaats met een bibliotheek en welzijnsorganisaties. Plus een coffeecorner en een plek waar mensen kunnen werken. Richt de achterblijvende gemeentehuizen in volgens hetzelfde concept.” 

Alle fracties vinden dat het gebouw sober en doelmatig moet zijn. “We kiezen niet voor een paleis”, benadrukte SGP-er Evert Geluk. Maar het moet ook weer niet te kil en te zakelijk worden, vond Arie de Groot (D66). “Geen lelijke blokkendoos op een desolaat industrieterrein.”

Servicepunten
De dienstverlening moet op hetzelfde niveau blijven als nu het geval is. B&W denken dat drie servicepunten - waarvan een in het gemeentehuis voor paspoorten en rijbewijzen - volstaat, eventueel in combinatie met het thuisbezorgen van deze documenten.

Sommige fracties vinden dat onvoldoende. Zo pleitte het CDA voor het behoud van drie punten waar de inwoners voor paspoorten en rijbewijzen terecht kunnen, stelde VHL Lokaal-voorman Wim van Dijk een mobiele balie voor die alle kernen bezoekt en maakte de PvdA zich sterk voor vijf volledige servicepunten. 

De fracties steunen het accent op digitale dienstverlening, maar vragen aandacht voor inwoners die ‘digitaal’ minder bedreven zijn. 

“Voor hen moeten er passende alternatieven beschikbaar zijn”, zei Hanneke van der Leun (VVD). Een deel van de raad vindt dat het gemeentehuis qua duurzaamheid tenminste moet voldoen aan de eisen voor ‘bijna energieneutrale gebouwen’. 

Als het financieel mogelijk is, komt het hoogste niveau in beeld: ENG, geheel energie neutraal. PvdA, GroenLinks en D66 geven daar sowieso de voorkeur aan. “We hebben een voorbeeldfunctie, we kunnen er niet de kantjes van af lopen” zei Van Montfoort. 

Van Doorn: “We vragen van de inwoners ook heel wat.” 

Burgemeester Fröhlich was blij met alle bijdragen, maar wees er wel op dat niet alles mogelijk is. “Als we zo duurzaam mogelijk willen zijn, moeten we de portemonnee trekken. Boter bij de vis.” 

In februari worden de kaders vastgesteld, voor de zomer wordt het definitieve scenario gekozen.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier