'Voorlopig geen randweg in Nieuwland'
Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

'Voorlopig geen randweg in Nieuwland'

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De aanleg van randweg ten noorden van het dorp Nieuwland lijkt voorlopig niet aan de orde, benadrukte wethouder Zevenhuizen (Vijfheerenlanden) woensdag tijdens de commissiebehandeling van het mobiliteitsplan.


Vanuit de commissie Ruimte Verkeer & Economie klonk echter opnieuw de wens om de mogelijkheden nog eens goed te onderzoeken.

De kortste route tussen Leerdam en de A27 loopt immers dwars door het dorp. Vooral de Zijlkade en in iets mindere mate ook de Nieuwe Geer is daar amper op berekend. En dat zorgt voor heel veel overlast voor de bewoners.

Bij de verbreding van de A27 zal het wellicht nog drukker worden. Zevenhuizen snapt al die bezwaren heel goed, maar hij vindt dat een eventuele aanleg van een randweg moet worden bekeken in relatie tot maatregelen die worden genomen in het naburige Leerdam. 

Daar zullen drie varianten worden onderzocht om het verkeer in de woongebieden te ontlasten: een oost/noord-verbinding, een noord/oost/zuid-verbinding of een oost/noord/west-verbinding, mogelijk in combinatie met infrastructurele aanpassingen van het huidige wegennet.

Onderzoek
De voormalige gemeente Zederik heeft al eens een onderzoek laten uitvoeren naar de haalbaarheid van een nieuwe weg ten noorden van Nieuwland. Uit het onderzoek bleek echter dat deze randweg een negatieve maatschappelijke kosten-batenverhouding heeft. Dat wil zeggen: meer kost dan het opbrengt. “We moeten prioriteiten stellen”, vindt wethouder Zevenhuizen.

“Je kunt het geld immers maar één keer uitgeven.” Met name Van Nieuwenhuijzen van het CDA bleef aandringen op een extra verkeerstelling in het dorp. Ook André van der Leest (VVD) dringt aan op actualisering van het onderzoek. Het Zederikse onderzoek is inmiddels al weer vier jaar oud.

Volgens wethouder Zevenhuizen heeft een telling momenteel weinig zin, omdat er door de coronacrisis veel minder verkeersbewegingen zijn. Het CDA kom wellicht tijdens de raadsvergadering met een amendement. Het wijzigingsvoorstel kan waarschijnlijk rekenen op voldoende steun binnen de raad.

Lexmond
Zevenhuizen benadrukte dat de kansen voor een randweg in Lexmond veel groter zijn. Ooit zijn door de voormalige gemeente Zederik twee varianten uitgezocht, beide lopend vanaf de Rijksstraatweg (bij de afrit A27) richting de Lekdijk. Een kostenbatenanalyse komt boven de honderd procent uit, vooral doordat de aanleg gecombineerd kan worden met woningbouw.

Het mobiliteitsplan is ambitieus. Als alle maatregelen uitgevoerd moeten worden, is over een periode van tien jaar een investeringsruimte nodig van tussen de 13 en 28 miljoen. Tijdens de behandeling van de mobiliteitsvisie bekritiseerde Kees Vermaat (SGP) opnieuw de geringe aandacht voor het autoverkeer ten opzichte van het fietsverkeer. De gemeente Vijfheerenlanden gaat de komende jaren heel veel geld investeren in verbetering en verbreding van fietsverbindingen.

“In de budgetverdeling gaat 95 procent naar de fiets en slechts één procent naar de auto”, mopperde Vermaat. “Ook de SGP is voor verbetering van de fietspaden, maar de aandacht voor de fiets is doorgeslagen. De autogebruikers hebben straks het nakijken. Terwijl de plannen voor de aanleg van de randwegen veel geld kosten. Als je nu geen geld reserveert dan zeg je eigenlijk tegen de automobilist: ‘bekijk het maar’.”

Jaap Breur (D66) was het daar niet mee eens. “Verbetering van de fietsinfrastructuur komt uiteindelijk ook ten goede aan het gemotoriseerde verkeer.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier