Gemeente West Betuwe bundelt kracht voor goede zorg
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Gemeente West Betuwe bundelt kracht voor goede zorg

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De gemeente West Betuwe maakt heldere afspraken met externe partners. De gemeente bundelt met politie, jeugd- en jongerenwerk, woningbouw corporaties en IrisZorg de krachten voor goede zorg. Onlangs is daarvoor het convenant Zorg & Veiligheid getekend.


Net als in andere gemeenten zijn in West Betuwe soms inwoners met (een opeenstapeling van) persoonlijke problemen. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen. Deze zijn soms even divers als hardnekkig. Psychische klachten, een verstandelijke beperking of een verslaving. Of schulden, werkloosheid of falende maatschappelijke integratie. Of een combinatie hiervan.

Soms leidt dit ook tot slachtofferschap of daderschap bij zaken als misbruik, mishandeling of ander crimineel gedrag. Dat kan weer gevaar voor de openbare orde met zich brengen. 

Tegelijkertijd hecht de gemeente veel waarde aan zelfredzaamheid en participatie.

Beter resultaat bij samenwerking
West Betuwe wil deze inwoners graag de juiste ondersteuning bieden. Zij moeten zoveel mogelijk op eigen kracht meedraaien in de maatschappij. Dat vraagt om samenwerken met andere partijen. Door het delen van informatie.

Soms met een (plan van) aanpak helemaal gericht op de persoon waar het om gaat. 

Tijdig signaleren en maatwerk bieden op het zorgvlak voorkomt vervelende situaties voor de persoon en omgeving. 

Waarom een convenant?
Bescherming van persoonsgegevens is erg belangrijk. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) bevat hiervoor duidelijke richtlijnen.

Tegelijkertijd beperkt de AVG de samenwerking tussen partijen. Zij mogen alleen maar op anonieme basis informatie met elkaar delen. De kwetsbare groep inwoners waar het hier om gaat, is daar niet mee geholpen. 

Daarom worden de krachten nu gebundeld met een convenant. Daarin staat duidelijk op welke terreinen, wanneer en hoe de samenwerking georganiseerd wordt. Evenals hoe de bescherming van de persoonsgegevens gewaarborgd kan worden.

De partners
Het convenant kwam tot stand in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en Considerati.

Maandag werd Convenant Zorg & Veiligheid getekend door de gemeente West Betuwe, KleurrijkWonen, politie Oost-Nederland, team De Waarden, IrisZorg en Jeugd- en Jongerenwerk Connect2Jeugd en Mozaïek.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier