Fiets krijgt hoge prioriteit in mobiliteitsplan Vijfheerenlanden
Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: nl.123rf.com

Fiets krijgt hoge prioriteit in mobiliteitsplan Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De fiets krijgt hoge prioriteit in het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente Vijfheerenlanden. Het plan wordt in december voorgelegd aan de gemeenteraad. Veel geld zal worden gestoken in het verbeteren en het verfijnen van het fietsnetwerk. 


Daarnaast moeten de bestaande fietsinfrastructuren die nu niet voldoende ruimte bieden voor de verwachte toekomstige groei aan fietsers in verschillende soorten en maten en snelheden verbeterd worden, bijvoorbeeld door het verbreden van fietspaden. Ook stelt het college voor om snelfietsroutes (fietssnelwegen) aan te leggen met zo min mogelijk kruisingen met het gemotoriseerd verkeerd. De meest kansrijke verbindingen zijn die vanaf de kernen (Vianen/Leerdam) richting het noorden (Utrecht) en het zuiden (Gorinchem). Ook het schoolfietsverkeer en het recreatieve fietsverkeer maken deel uit van het fietsnetwerk.

De hoofddoelstelling van het mobiliteitsbeleid is het streven naar een duurzaam verkeer- en vervoerssysteem met een optimaal netwerk voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. De belangrijkste aspecten bij deze doelstelling zijn bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Autoverkeer minder prioriteit
Veel minder prioriteit heeft het aanleggen van extra wegen voor gemotoriseerd verkeer (lees: auto’s). “Extra voorzieningen voor gemotoriseerd verkeer dienen alleen gerealiseerd te worden als hiermee ook de positie van het openbaar vervoer of het langzaam verkeer en/of de leefbaarheid verbeterd wordt”, schrijft het college in het mobiliteitsplan.

Door het optimaliseren van locaties waar relatief veel langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer elkaar kruist wordt zowel de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer als de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer verbeterd. Denk hierbij aan kruisingen van gebieds-ontsluitingswegen in de kernen. 

Toch sluit het college de aanleg van een nieuwe route voor autoverkeer (bijvoorbeeld een randweg) niet uit. “In sommige gevallen kan de aanleg van een nieuwe weg weldegelijk bijdragen aan het bereiken van een van deze drie aspecten van onze hoofdoelstelling.”

 Het parkeerbeleid van de gemeente moet zowel bijdragen aan de gastvrijheid van de winkelkernen en de toeristische attracties in de gemeente, als aan de leefbaarheid van de woonwijken. Ook kan het parkeerbeleid een instrument zijn om het reisgedrag van bewoners en bezoekers van de gemeente te beïnvloeden.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier