Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto

West Betuwe: 2200 woningen tot 2030

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De gemeente West Betuwe mag volgens de regionale woonagenda de komende tien jaar nog zo’n 2200 woningen bouwen.


Met dat fikse aantal kan de gemeente haar plannen realiseren. Het project Plantage kan worden versneld en er is ruimte voor grootschalige uitbreiding van Beesd. De regionaal vastgestelde woonagenda biedt ook kansen voor kleinschalige projecten die inspelen op de lokale behoefte van de overige kernen.

De regionale woonagenda is een flexibel document. “Mocht de vraag naar woningen toenemen, dan kunnen we iedere twee jaar nieuwe afspraken maken”, staat te lezen in een raadsinformatiebrief. “Uiteraard is het ook mogelijk dat de vraag naar woningen tegenvalt. Op dat moment bekijken we binnen de regio hoe we de nieuwe afspraken vorm geven.”

In het Actieplan Wonen van de provincie Gelderland wordt het nieuwbouwplan de Plantage ook al genoemd als mogelijke locatie voor versnelling. Er is op dit moment echter te weinig plancapaciteit in harde bestemmingsplannen om direct meer woningen te realiseren. De gemeente West Betuwe is van plan om hier tot 2030 meer woningen te realiseren dan in eerste instantie gepland. Er wordt momenteel bestudeerd hoe de provincie hier aan kan bijdragen.

Langjarige ambitie
Regionaal wordt uitgegaan van een ‘langjarige ambitie’ van minimaal 1000 woningen per jaar. De gemeenten willen ervoor zorgen dat de regionale woningprogrammering meebeweegt met de behoefte aan woningen en ambities van gemeenten. “Elke gemeente heeft haar eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het realiseren van woningen die passen bij de behoefte. Uiteraard is het regionaal wel van belang dat met name het totaal aan plannen voor de goedkope sector aansluit bij de vraag.”

De regio wil daarbij maximaal gebruikmaken van de middelen die de provincie vanuit het Actieplan Wonen ter beschikking stelt. Het gaat onder andere om een subsidieregeling betaalbare woningen, het stimuleren van samenwerking voor midden huur en het meefinancieren van startersleningen.

Het realiseren van flexibele, tijdelijke woningen is een wens van West Betuwe en wordt opgenomen in de nieuwe woonvisie. Verschillende doelgroepen kunnen hiermee geholpen worden. Er zijn nog geen concrete plannen of projecten in de gemeente. De gemeente onderzoekt hoe groot de sociale huurvoorraad moet zijn. Dit kan leiden tot extra plannen en afspraken met de corporaties. Daarnaast is het realiseren van woningen in de midden huur een thema. De Starterslening blijft een middel om koopwoningen betaalbaar te maken voor eerste kopers.

Het college in West Betuwe wil met de gemeenten in de regio kennis delen over circulair bouwen. Maar nog belangrijker dan dat wil de gemeente er voor zorgen dat woningen beschikbaar en betaalbaar blijven.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier