Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

Geen bezuinigingen in gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Er is bij de politieke partijen in de Vijfheerenlanden grote overeenstemming over de 33 miljoen een Enecogelden die worden geïnvesteerd in onder andere duurzaamheid, mobiliteit en het sociale domein.


Naast de 33 miljoen worden ook nog eens miljoenen euro’s geïnvesteerd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen, het weerstandsvermogen te versterken en het dividendverlies (van Eneco-aandelen) te compenseren.

De begroting werd unaniem aangenomen. Terwijl veel andere gemeenten moeten bezuinigen, is dat niet het geval in Vijfheerenlanden. 

Geld hoeft niet op’
Alleen Marieke van der Spek (CDA) had nog wel een kritische kanttekening bij het instellen van de diverse fondsen. Tijdens een eerder debat in september had ze al aangegeven dat het geld niet op hoeft. Er moet wat betreft het CDA ook geld overblijven voor toekomstige generaties.

“Wat ons betreft wordt een deel van het geld opzij gezet zonder er een bestemming aan te koppelen om ook in de toekomst nog gebruik te kunnen maken van deze gelden.”

Van der Spek stelde voor om de fondsen wel alvast vast te stellen, maar de bedragen nog tot een minimum te beperken. Ze had om die reden ook wat moeite met een amendement van PvdA, ChristenUnie en Groenlinks voor de besteding van het fonds ter versterking van het sociaal domein. 

Daarbij wordt 1 miljoen euro bestemd voor preventie, vroegsignalering, de verbinding tussen onderwijs en zorg en het leveren van zorg dichtbij. De andere 1 miljoen euro gaat dan naar armoedebestrijding en schuldhulpverlening. 

Het CDA ging uiteindelijk wel akkoord met het amendement, dat unaniem werd aangenomen.

Speerpunten
De fractievoorzitters gebruikten het begrotingsdebat om hun eigen speerpunten nog eens nadrukkelijk te benoemen.

Evert Geluk (SGP) vroeg in zijn bijdrage extra aandacht voor infrastructuur, mobiliteit en het sluipverkeer. En opnieuw ook voor de landbouw. De SGP ergert zich aan het feit dat landbouw in het beleid onderdeel wordt van de landschapsvisie. “Landbouw en landschap moet je gescheiden houden”, vindt hij.

Joop van Montfoort (PvdA) benadrukte de speerpunten van zijn partij: eerlijk delen, gelijke kansen voor iedereen, een fatsoenlijk inkomen en betaalbare woningen. Hij ging ook uitgebreid in op de gevolgen van de coronacrisis. “We hebben ons van de meest kwetsbare en meest krachtige kant laten zien.” Hij ziet ook veel creativiteit. “Het is mooi om te zien dat sportverenigingen manieren vinden om hun wedstrijden op een verantwoorde manier te sporten en dat theatervoorstellingen ondanks de beperkingen gewoon door kunnen gaan.”

Hanneke van der Leun (VVD) vindt dat corona heeft gezorgd voor veel zorgen. Velen raken hun baan kwijt, er is veel eenzaamheid. “Maar corona heeft de mensen ook dichter bij elkaar gebracht.”

Klaas de Zwaan (D66) was uitermate tevreden over de begroting. “Er is goed geluisterd naar de wensen van onze partij.” Hij citeerde Hans van Mierlo: ‘Een begroting is net als een deken in de winter: als de één hem naar zich toe trekt, ligt de ander in de kou’.” De Zwaan vond echter dat dit niet opgaat voor Vijfheerenlanden. In deze gemeente hoeft niemand er rillend bij te liggen, vindt hij. “Onder het dekbed van deze begroting is plek voor iedereen.”

Erik van Doorn (GroenLinks) haakte aan bij de verruwing in de samenleving en het feit dat groepen steeds meer in hun eigen bubbel leven. In Vijfheerenlanden is de saamhorigheid nog groot, ondanks de diversiteit in stad-platteland en christelijk-seculier. “Er is geen partij die geen oog heeft voor de ander. De vraag is hoe we kunnen voorkomen dat in Vijfheerenlanden de onderlinge verhoudingen niet verharden. Ook de gemeente heeft een rol in het creëren van gezamenlijkheid van onze maatschappij.”

Wim van Dijk (VHL Lokaal) zei dat de begroting enerzijds een gevoel van opluchting opriep. Maar hij tekende daarbij wel aan dat de begroting sluitend is gemaakt door gebruik van de Enecogelden, terwijl ook taken worden doorgeschoven. Hij zette overigens vraagtekens bij de 4 miljoen die nu is gereserveerd voor het nieuwe gemeentehuis. “Terwijl we hadden afgesproken dat de raad eerst de kaders zou vaststellen. Stap voor stap.”

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier