Plan van aanpak landschapsvisie Vijfheerenlanden
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Plan van aanpak landschapsvisie Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

MEERKERK • De raad van Vijfheerenlanden ging vorige week unaniem akkoord met het Plan van Aanpak om een landschapsvisie op te stellen.


Twee maanden terug boog de plaatselijke politiek zich in de commissie ook al over dit onderwerp. De commissie kon toen kiezen uit drie opties. De meerderheid gaf de voorkeur aan een brede landschapsvisie waarin in ieder geval landbouw, natuur en biodiversiteit, water en energie worden genoemd. Veel fracties vroegen bovendien aandacht voor recreatie. 

Doel van de landschapsvisie is om te komen tot een beleid met een goede balans tussen landbouw, natuur, waterbeheer, bodemdaling, recreatie, het opwekken van duurzame energie en alle andere belangen in het landelijk gebied. 

Belangrijk onderdeel bij het maken van de landschapsvisie is het voeren van gesprekken met inwoners, belanghebbenden en andere betrokkenen. Die gesprekken worden in het eerste kwartaal van 2021 gevoerd.

Steun
Alle fracties steunden het voorstel. Wel liet SGP-er Kees Vermaat weten dat hij het jammer vond dat er geen aparte landbouwvisie voor Vijfheerenlanden wordt gemaakt.

“Er staat in het stuk dat de landbouw een belangrijke economische drager van het landelijk gebied is en men verwacht dat de landbouw ook in de toekomst een grote rol blijft spelen in de Vijfheerenlanden. Juist daarom waren wij voorstander van zo’n landbouwvisie.” 

Vijfheerenlanden werkt bij het uitwerken van het onderdeel landbouw overigens samen met gemeente Molenlanden.

Vermaat vroeg zich ook af of er binnen het projectteam voldoende kennis over de agrarische sector aanwezig is. Als dat niet het geval is, pleitte hij voor de inhuur van externe medewerkers. Erik van Doorn (GroenLinks) wees op dezelfde mogelijkheid voor onderdelen als natuur en landschap. 

Volgens wethouder Maks van Middelkoop zitten er tijdens de gesprekken zoveel deskundigen en belangenvertegenwoordigers aan tafel dat externe inhuur waarschijnlijk niet nodig is. “Maar als dat wel het geval is, doen we het”, beloofde hij. 

Voor het maken van de visie is 40.000 euro gereserveerd. In oktober 2021 moet het plan door de gemeenteraad worden vastgesteld.

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier