Naam ‘Inwonersinitiatieven’ blijft bestaan in gemeente Vijfheerenlanden
Logo hetkontakt.nl/leerdam

Naam ‘Inwonersinitiatieven’ blijft bestaan in gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het budget Inwonersinitiatieven blijft gewoon onder deze naam bestaan. Het college van B&W stelde de raad donderdag voor het potje voortaan ‘budget wijk- en dorpsgericht werken’ te noemen.


Via een amendement staken CDA, GroenLinks, PvdA en VHL Lokaal daar een stokje voor. “De naam van het budget maakt inwoners zeer duidelijk waar het voor bestemd is, een andere benaming zou dit maar afzwakken”, aldus het amendement dat gesteund werd door alle fracties. 

Bovendien benadrukte de raad via het amendement dat bestaande ambtelijke kosten die gewoon in de begroting zijn opgenomen niet uit dit potje betaald mogen worden.

Breder inzetten
Het college stelde voor het budget breder in te zetten, ook al omdat het potje van een miljoen euro per jaar nu bij lange na niet volledig gebruikt wordt. De raad stond op zich vierkant achter dit plan, maar was bezorgd dat van het geld gewone gemeentelijke uitgaven betaald zouden worden.

“We vinden inwonersinitiatieven heel belangrijk. We zijn blij met alle mooie projecten die worden uitgevoerd. We zijn ook voor verbreding, maar het is niet de bedoeling dat er posten van de ambtelijke organisatie heen worden geschoven”, waarschuwde CDA-leidster Maria de Jong. 

Zo voelt de raad er weinig voor dat de aankoop van een ict-systeem voor burgerparticipatie of het opknappen van een dorpshuis uit dit budget worden betaald. De zaalhuur om inwoners bij te praten over burgerinitiatieven zou weer wel uit dit potje kunnen komen.

Geen stormloop
SGP-er Arie Donker stelde vast dat er tot nu toe minder van het fonds gebruik is gemaakt dan vooraf was gedacht. “Het loopt nog geen storm. Dat betekent ook dat dorpen veel zaken gewoon zelf regelen en de gemeente niet nodig hebben. Dat is te prijzen”, vond Donker, al constateerde hij ook dat het in coronatijd lastig is om initiatieven te ontplooien.

Ook VHL Lokaal-woordvoerder John van der Velden steunde het amendement. “Het budget is er voor de inwoners. Het is niet de bedoeling dat de gemeente er geld uithaalt.” 

D66 woordvoerster Jantine Dijkstra was blij met het plan van wethouder Christa Hendriksen om als ‘reclame’ regelmatig een initiatief in het zonnetje te zetten. 

Inspiratiesessies
Erik van Doorn (GroenLinks) was het eens met het amendement. “Er zijn grijze vlakken waar het gaat om de besteding van het geld. We moeten het niet gaan verschuiven.”

Vanwege de ‘onderbesteding’ van het budget pleitte hij ervoor om de mogelijkheden meer onder de aandacht van de inwoners te brengen. 

“Elders zijn er inwoners die energie- of zorgcoöperaties hebben opgericht, een beetje vergelijkbaar met wat er in Everdingen gebeurt. Laten we kijken naar zulke voorbeelden om de creativiteit te bevorderen”, aldus Van Doorn die voorstelde ‘inspiratiesessies’ voor de inwoners te organiseren.

Wethouder Hendriksen benadrukte dat ze nu al regelmatig met andere gemeenten contact heeft over dit onderwerp. “En dan blijkt steeds dat we het goed doen. Anderen kijken juist naar ons. Het grote verschil is dat ons budget heel ruim is. Daardoor kiezen we nu voor een bredere aanpak.” 

Waarop Van Doorn inwoners die dezelfde ideeën hebben als hij uitnodigde om contact met hem te zoeken. “Dan gaan we die projecten samen opzetten.”

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier