Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&bull; Aanpassing aan het klimaat is nodig, onder andere doordat hoosbuien toenemen. Op de foto: wateroverlast in Papendrecht.</p>

• Aanpassing aan het klimaat is nodig, onder andere doordat hoosbuien toenemen. Op de foto: wateroverlast in Papendrecht.

(Foto: Izaak van den Berg)

Regio stroopt mouwen op voor klimaatadaptatie

  •   keer gelezen

REGIO • Alle zeven gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben donderdag 29 oktober een verklaring over klimaatverandering bekrachtigd. Dat deden zij samen met het Waterschap Rivierenlanden en de provincies Utrecht en Zuid-Holland.


In hun verklaring beloven de twee provincies, zeven gemeenten en het waterschap dat zij zullen samenwerken bij het nemen van maatregelen om de klimaatverandering het hoofd te bieden. 

Stresstest
Uit een zogenaamde stresstest bleek dat onze regio in toenemende mate te maken gaat krijgen met droogte, bodemdaling, hevige neerslag, overstroming, grotere verschillen in de aanvoer van water uit de rivieren en hogere verzilting van rivierwater.

Kansen
In hun verklaring stellen de ondertekenaars ‘dat aanpassing aan klimaatverandering kansen biedt om de regio mooier en leefbaarder te maken en biodiversiteit en landschappelijke kwaliteiten te versterken’. Ze verklaren er de schouders onder te willen zetten en ‘aan de slag gaan met klimaatadaptatie’.

Gesprekken
Concrete maatregelen worden nog niet genoemd. Daarover gaan de ondertekenaars de komende tijd gesprekken aan met maatschappelijke organisaties, bedrijven, onderwijs en inwoners. Aan de hand van de uitkomsten zal een strategie worden opgesteld voor de aanpak van klimaatrisico’s binnen dijkring 16. Deze gesprekken dragen de naam ‘risicodialogen’ en gaan overal in het land gevoerd worden.

De gemeenten die de verklaring ondertekenden zijn: Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier