Logo hetkontakt.nl/leerdam
<p>&nbsp; &bull; Informatieavond met wethouder Van Stappershoef.&nbsp;</p>

  • Informatieavond met wethouder Van Stappershoef. 

(Foto: Gemeente West Betuwe)

Financiële duidelijkheid voor dorpshuizen en MFC’s West Betuwe

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De gemeente West Betuwe stelt volgend jaar 3500 euro per dorpshuis of multifunctioneel centrum beschikbaar voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten. Daarnaast is geld uit het potje Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMOP). 


Beide geldstromen bieden de komende jaren volgens verantwoordelijk wethouder Rutger van Stappershoef (Dorpsbelangen) duidelijkheid en perspectief rondom het beheer en onderhoud van deze belangrijke ontmoetingsplekken. 

Door de fusie moet de gemeente West Betuwe dit jaar beleid harmoniseren. Ook op het gebied van dorpshuizen en multifunctionele centra (MFC’s). Het college wil dorpshuizen en MFC’s steunen, behouden en versterken. Dit staat in de kadernota waarover de raad dinsdag 3 november in gesprek gaat.

“Dorpshuizen en MFC’s zijn en blijven belangrijk voor onze kernen. Zij dragen bij aan leefbaarheid en sociale samenhang. Het zijn basisvoorzieningen waar we op kunnen terugvallen, juist ook ná de coronatijd. We willen dat ze die functie in de kernen behouden. Daarom is een van de voorstellen in de nota de subsidie ‘Vitale dorpshuizen.”

Zo kwam de kadernota tot stand
Het Bidbook West Betuwe 2030, het coalitieakkoord en de nota Uitgangspunten Nieuw Subsidiebeleid vormen de basis voor de kadernota. Ook de dorpshuizen en MFC’s zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling. Begin en halverwege dit jaar waren er overleggen. Daarnaast is er een onafhankelijke klankbordgroep die een mening vormde over verschillende voorstellen.

Van Stappershoef: ‘Het is een van de meest complexe en uitdagende harmonisaties geweest. Tijdens het overleg begin oktober presenteerden we de eindversie van de kadernota aan de dorpshuizen en MFC’s. Zij gaven toen aan zich te vinden in de nota. Daar ben ik blij mee en ik hoop dat de raad het voorstel ook steunt.’

Fonds Steengoed
Op basis van de resultaten uit het DMOP stelt de gemeente een bijdrage ter beschikking aan dorpshuizen. Dit gebeurt vanuit het Fonds Steengoed. Hiermee speelt de gemeente flexibel en transparant in op beheer- en onderhoudskosten. Drie dorpshuizen en drie MFC’s zijn in eigendom van de gemeente. Hiervoor neemt de gemeente het beheer en onderhoud op in de begroting.

De Tafel van Zeven
In 2021 stelt de gemeente voor om met ieder dorpshuis en MFC afspraken te maken over zeven thema’s. Namelijk op het gebied van sociale activiteiten, vastgoed en horeca. Maar ook over het niveau van voorzieningen en ondersteuning bij specifieke problemen. Er volgt vanaf nu ieder jaar een overleg voor alle dorpshuizen en MFC’s bij elkaar. En het voorstel is om de klankbordgroep in stand te houden voor gevraagd en ongevraagd advies.

Oordeel raad
Dinsdag 3 november buigt de raad zich over de voorstellen in de kadernota. Het uiteindelijke besluit neemt de raad in december 2020.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier