Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: nl.123rf.com

West Betuwe denkt miljoenen te kunnen besparen op sociaal domein

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • De gemeente West Betuwe verwacht vanaf 2024 1 tot 3,5 miljoen euro te kunnen besparen op de kosten in het sociaal domein. De kosten lopen momenteel –onder andere door de vergrijzing- gierend uit de klauwen.


Die conclusie staat te lezen in het concept beleidsplan ‘Bouwen aan sociale kracht’ van de gemeente West Betuwe. 

De begrote kosten in 2019 (bijna 36 miljoen euro) werden met 1,2 miljoen euro overschreden. In 2020 (begroot 37,6 miljoen) loopt het tekort op tot 1,5 miljoen euro. “Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen stijgen de zorgkosten en worden de kosten op lange termijn onbeheersbaar”, aldus de nota. Als de huidige trend zich voortzet lopen de kosten in 2024 op tot bijna 46 miljoen euro. 

Sociale kracht
Het probleem kan alleen worden voorkomen door te bouwen aan de sociale kracht van de dorpen en steden, schrijven de opstellers van de beleidsnota. “Voor inwoners die een steun in de rug nodig hebben organiseren we zorg laagdrempelig en lokaal. Waar het nodig is beiden we gespecialiseerde zorg, maar we maken zoveel mogelijk gebruik van collectieve voorzieningen.”

Preventie
Centraal in de aanpak staat preventie. De komende vier jaar worden er in West Betuwe diverse pilots gestart waarmee onnodig gebruik van dure zorg of ondersteuningstrajecten worden voorkomen. Er wordt onder andere geïnvesteerd in een gezonde leefstijl. “Er zijn diverse landelijke onderzoeken die aantonen dat inzetten op preventie loont”, aldus het beleidsplan.

Algemene voorzieningen
Ook gaat de gemeente meer gebruikmaken van algemene voorzieningen. “Dit biedt mogelijkheden voor het afschalen van zorgconsumptie, maar vergroot ook de leefbaarheid. Het vergroot de sociale cohesie binnen kernen, is een verrijking van het sociaal leven, vergroot de sociale controle en activeert vrijwilligers.” Door meer te investeren in algemene, voorliggende voorzieningen kunnen duurdere maatwerkvoorzieningen worden voorkomen. Investeren in algemene voorzieningen loont. ‘Deze voorzieningen zijn laagdrempelig, dichtbij de inwoner in de eigen wijk.” Voorbeelden zijn eettafels waar warme maaltijden kunnen worden genuttigd, lichte dagbesteding in dorpshuizen, verhuishulp voor mensen die verhuizen naar een levensloopbestendig huis, lokaal aanbod voor mensen met autisme, buurtgezinnen/steungezinnen, scheidingsloket, en voorlichting en praatgroepen voor opvoedproblemen.

Regievoering
Verder denkt de gemeente dat verbeterde regievoering bijdraagt aan het inzetten van de juist zorg op het juiste moment en het tijdig afschalen van dure zorg.

Ook vindt de gemeente het van belang om invloed te blijven uitoefenen op de inkoopstrategie en de resultaten, ondanks de grote voordelen van centrale inkoop in de regio. Door verder beter met elkaar af te spreken wie wat gaat doen en samen te werken, kan er efficiënter gewerkt woren. “Als er overlappingen en dubbelingen zijn, gaan we dit voorkomen.” 

Ook kan de samenwerking met professionals, buurtinitiatieven en het Team Sociaal verbeterd worden. Door de toenemende vergrijzing en tekort aan arbeidskrachten in de zorg, is het onvermijdelijk dat er een versobering van de zorg gaat plaatsvinden. “We doen wat noodzakelijk is en schrappen arrangementen die geen meerwaarde hebben.” 

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier