Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

West Betuwe: ‘Gezondheid inwoners Herwijnen is ook landsbelang’

  •   keer gelezen

HERWIJNEN • Bij de besluitvorming over de mogelijke komst van een radarstation in Herwijnen moet het Rijk eerst maar eens aantonen dat er geen onvoorspelbare effecten zullen optreden. Het zogenaamde voorzorgsprincipe zou leidend moeten zijn, schrijft het college van b&w in de inspraakreactie op het voorontwerp inpassingplan.


“0ndanks de uitgevoerde onderzoeken naar de stralingseffecten van het radarstation en de mogelijke cumulatie van straling in Herwijnen en de directe omgeving, constateren wij dat de volksgezondheidseffecten op de lange termijn van dit type radar niet duidelijk zijn.” Volgens het college wordt afgeweken van de richtafstand van 1500 meter tot woningen. “De eerste bewoning ligt al binnen 400 meter afstand. De gezondheid van onze inwoners maakt ook onderdeel uit van het landsbelang.”

Alternatieve locaties
Het college, daartoe aangespoord door de gemeenteraad, is niet overtuigd dat er geen alternatieve locaties zijn die horen bij een radarstation in millieucategorie 6. “De focus van het ministerie zou wat ons betreft moeten liggen op de zoektocht naar een locatie die voldoet aan alle ruimtelijke voorwaarden. Daarbij mogen financiële overwegingen of tijdsargumenten geen rol spelen. Ons inziens had het onderzoek naar een alternatieve locatie al veel eerder in het proces moeten plaatsvinden.”

Natura-2000
Volgens het college is het onduidelijk of er beschermde Natura 2000-gebieden worden geschaad vanwege de uitstoot van stikstof. “Ondanks de relatief grote afstand tot de meest nabijgelegen Natura 2O00-gebieden (circa 3,5 kilometer ten noorden en ten zuidwesten), dient onderbouwd te worden of er sprake kan zijn van significant negatieve effecten op deze gebieden.” Vooral de bouwwerkzaamheden kunnen volgens de gemeente tot schade leiden. Zoals bijvoorbeeld het omhooghijsen van de toren.


Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier