Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Ruimtelijk kwaliteitsbeleid voor gemeente Vijfheerenlanden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Iedereen vindt een mooie omgeving belangrijk. Ook de gemeente Vijfheerenlanden vindt het van belang dat de openbare ruimte zo aantrekkelijk mogelijk is en blijft.


Daarvoor heeft de gemeente verschillende mogelijkheden. Eén daarvan is het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. 

De gemeenteraad heeft op 1 oktober het concept ruimtelijk kwaliteitsbeleid vastgesteld. Het beleid ligt vanaf 8 oktober gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op de stadhuizen in de gemeente Vijfheerenlanden en er kunnen zienswijzen worden ingediend.

Waarom ruimtelijk kwaliteitsbeleid?
Wanneer iemand zijn pand (ver)bouwt kan dit van invloed zijn op hoe de openbare ruimte wordt beleefd. Onder andere materiaal of kleurgebruik of reclame-uitingen hebben hier invloed op.

Het ruimtelijk kwaliteitsbeleid is opgesteld vanuit de gedachte dat kwaliteitstoezicht op toegepaste materialen en vormgeving bijdraagt aan de charme van de leefomgeving. 

Wanneer een vergunning moet worden aangevraagd voor (ver)bouwplannen is een beoordeling van de ruimtelijke kwaliteit een van de onderdelen. 

De gemeente Vijfheerenlanden kent een lange geschiedenis die zich openbaart in het landschap en de verschillende steden, dorpen en kleine kernen. De kwaliteit van deze verschillende gebieden wil de gemeente zoveel als mogelijk recht doen. Met dat doel is het ruimtelijk kwaliteitsbeleid opgesteld. 

Er zijn verschillende gebieden aangemerkt, ieder met eigen kenmerken en kwaliteiten. Zoals het landelijk gebied, de dorpslinten en de beschermde gezichten Vianen, Ameide en Oosterwijk.

De gemeente streeft naar een zo eenvoudig mogelijke manier van toetsen van deze kwaliteit. Uit dat oogpunt wordt vier niveaus gehanteerd:
• Vrij niveau: hier gelden geen criteria voor het uiterlijk van bouwwerken. De vrije gebieden zijn voornamelijk gelegen in de woonwijken;
• Soepel niveau: Het uiterlijk van bouwwerken wordt alleen beoordeeld wanneer de plannen zich aan de voorkanten van het openbare gebied bevinden. Voor de achterkanten geldt dat hier alleen wordt gekeken of zich geen excessen voordoen. Het soepel niveau geldt voor woongebieden en bedrijventerreinen;
• Gewoon niveau: wanneer dit niveau geldt dan wordt gekeken naar de voorkant van het pand ten aanzien van het openbaar gebied en naar aangrenzende panden en percelen. Dit niveau is van toepassingen voor het landelijk gebied en de dorpslinten en stedelijke uitlopers:
• Bijzonder niveau: dit geldt voor gebieden waar extra inspanning voor behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit gewenst is. Het bijzondere niveau is van toepassing op het beschermd stadsgezicht van Vianen, het beschermde gezicht van Ameide en voor het beschermd gezicht Oosterwijk.

Ruimtelijk kwaliteitsbeleid en de Omgevingswet
Naar verwachting zal in 2022 de Omgevingswet in werking treden. Deze wet bundelt verschillende wetten die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Met het oog op deze wet heeft de gemeente haar ruimtelijk kwaliteitsbeleid opgesteld.

Straks zal de focus steeds meer op de kwaliteit van de ruimte komen te liggen. Het beleid houdt hier al rekening mee door daar waar minder toetsing nodig is deze los te laten of te versoepelen en daar waar een hoge kwaliteit van de omgeving van belang is meer waarde te hechten aan de kwaliteit.

Voor specifieke vragen over ruimtelijke kwaliteit is er een speciaal e-mailadres beschikbaar: rkbeleid@vijfheerenlanden.nl

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier