Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Namens VVT alliantie Waardenland presenteren Mark van Driest (Zorgkantoor VGZ), Janneke Louisa-Muller (Present) en Paul van Gennip (Het Parkhuis) het visieboek.
• Namens VVT alliantie Waardenland presenteren Mark van Driest (Zorgkantoor VGZ), Janneke Louisa-Muller (Present) en Paul van Gennip (Het Parkhuis) het visieboek. (Foto: Richard van Hoek)

Gezamenlijke visie op betere samenwerking ouderenzorg in regio

  •   keer gelezen

REGIO • Twaalf ouderenzorgorganisaties in de Drechtsteden, de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden hebben op donderdag 24 september hun gezamenlijke visie op de ouderenzorg in de regio tot 2030 gelanceerd.


De bestuurders zien hoe de ouderenzorg verandert en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. ‘Het moet anders,’ schrijven zij. ‘Het moet samen.’ Als VVT alliantie Waardenland gaan zij gezamenlijk invulling geven aan de gedeelde visie.

De visie, die samen met zorgkantoor VGZ is ontwikkeld, is het resultaat van een regionale samenwerking. Waar de zorgorganisaties een aantal jaar geleden nog veel meer elkaars concurrenten waren, zien bestuurders nu het belang van een goede samenwerking om de landelijke en regionale uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Dat belang van een goede samenwerking hebben zij vertaald naar een regionale visie.

Regionale ambitie
De gedeelde visie is het antwoord op de groeiende schaarste aan medewerkers en middelen en de tegelijkertijd groeiende vraag naar zorg van ouderen. Stuk voor stuk landelijke opgaven waaraan de bestuurders in Waardenland regionaal invulling willen geven. De regionale ambitie is: bereiken dat zorg dicht bij mensen toegankelijk is, aansluit op hun behoeften én betaalbaar blijft.

Realisatie
De visie is uitgewerkt in vijf onderwerpen (cliënten, medewerkers, organisatie, samenwerking en cultuur) en opgedeeld in twee subregio’s: Drechtstreden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zo kan er recht worden gedaan aan de eigen dynamiek en karakteristieken van de regio’s. De visie gaat ook breder gedeeld en ingevuld worden met de verschillende stakeholders zoals de gehandicaptenzorg en GGZ, ziekenhuizen, gemeenten, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en huisartsen.

Bij het realiseren van de ambitie voeren de bestuurders hetzij per subregio hetzij gezamenlijk projecten uit en trekken zij samen op.

Voorbeelden
In de afgelopen periode van de coronacrisis heeft de samenwerking haar vruchten al af geworpen met een gezamenlijke opvang van covid-19 patiënten, inrichting van een Centraal Coördinatiepunt om de zorg voor ouderen beter te stroomlijnen en de stimulering van beeldbellen.

Een ander voorbeeld van de samenwerking is het project voor zij-instromers om het personeelstekort in de ouderenzorg het hoofd te bieden. Per 1 december 2020 komen er dertig leerwerkplekken bij negen zorgorganisaties beschikbaar, mét baangarantie.

Op de website www.vvtwaardenland.nl staat meer informatie over de visie, de samenwerking en de projecten. Hier is ook het visieboekje te downloaden.

De verantwoordelijke zorgorganisaties in de regio Waardenland zijn: regio Drechtsteden: Het Spectrum, Merwelanden, Leger des Heils, Parkhuis, De Blije Borgh, Crabbehof, Swinhovegroep, Waardeburgh. En in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden: Present, Rivas, De Lange Wei, Huis ter Leede en Waardeburgh. Waardeburgh neemt deel in beide regio’s omdat het werkgebied in beide regio’s valt.

CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier