Logo hetkontakt.nl/leerdam
ingezonden mededeling

Opleidingen in de verzorgende sector zeer in trek

  •   keer gelezen

Het is al jaren bekend dat er sprake is van een tekort aan personeel in de zorgsector. 


Bovendien is het de verwachting dat er ook in de toekomst sprake is van een groot tekort aan zorgpersoneel en verzorgend personeel. 

De verzorgende sector bestaat uit allerlei soorten functies op verschillende opleidingsniveaus. Dat maakt het voor een brede doelgroep aantrekkelijk om in deze richting een opleiding te volgen. Bijvoorbeeld meer specifiek in onderstaande sectoren.

Opleidingen voor de onderwijssector
Het onderwijs is zijdelings gerelateerd aan de verzorgende sector. Vooral omdat er in beide sectoren een tekort is aan personeel.

Het tekort aan leraren bestaat eveneens al jaren vandaar dat het halen van een lesbevoegdheid populair is. Dat biedt namelijk uitzicht op een baan in het onderwijs. Het zijn niet alleen jonge mensen die met een opleiding in het onderwijs starten. 

Er is bijvoorbeeld een toename te zien aan mensen op de arbeidsmarkt die zich laten omscholen tot leraar. De financiering van een lerarenopleiding is onder meer te regelen met bijvoorbeeld het levenlanglerenkrediet.

Sociaalgerichte opleidingen
De samenleving is altijd aan verandering onderhevig en altijd zijn er mensen die buiten de samenleving komen te staan. Bijvoorbeeld mensen die te maken hebben met verslavingsproblematiek of met financiële problemen.

Er is een toenemende vraag naar professionals die deze mensen vakkundige begeleiding bieden. Ook op het gebied van sociaal beleid zijn er kansen op de arbeidsmarkt. Er zijn verschillende opleidingen te volgen om in deze richting aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld de opleiding Social Work HBO.

Opleiding tot verpleegkundige of verzorgende
In de verzorgende sector geldt eveneens dat opleidingen tot verzorgende of tot verpleegkundige in trek zijn. Dat heeft alles te maken met de uitstekende kansen op de arbeidsmarkt die na het afronden van de opleiding liggen te wachten.

Er zijn weinig sectoren die zoveel werkzekerheid in het vooruitzicht bieden als in de zorgsector. Ook geldt dat er op allerlei niveaus opleidingen zijn te volgen om in de verzorgende sector aan de slag te gaan. 

Er zijn veel jonge mensen die de keuze maken om een zorgopleiding te volgen. Daarnaast is er een toenemende groep die de keuze maakt om zich te laten omscholen. De toenemende vergrijzing en het bestaande personeelstekort in de zorg voorzien haast bij het starten van de opleiding al in een baangarantie.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2