Logo hetkontakt.nl/leerdam

Ondertekening Sportakkoord West Betuwe

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Méér mensen méér in beweging laten komen. Dat is het hoofddoel van het Sportakkoord West Betuwe.


Ton van Maanen, wethouder sport, ondertekende namens de gemeente West Betuwe als eerste het sportakkoord. Dit deed hij tijdens de opening van de Nationale Sportweek.

Twintig organisaties, vanuit sport, onderwijs, zorg, gezondheid, welzijn en het bedrijfsleven, ondertekenen ook het sportakkoord. Zij gaan zich ervoor inspannen om alle inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Ieder op zijn of haar eigen manier en niveau.

Lokaal sportakkoord
Het Sportakkoord West Betuwe werd gesloten in navolging van het Nationaal Sportakkoord.

Wethouder Ton van Maanen licht toe: "Met dit lokale akkoord willen we bewegen voor iedere inwoner aantrekkelijker en toegankelijker maken. Niemand uitgezonderd, nu en in de toekomst. Sport en bewegen biedt mogelijkheden om uit te groeien tot een gezonde, inclusieve en veerkrachtige gemeente."

Op een passende manier in beweging
De ondertekenaars van het Sportakkoord willen inspelen op de veranderende behoeften en ontwikkelingen in onze samenleving.

Sportformateur Gillian Franje vertelt: "Zij zetten zich in om meer mensen in beweging te laten komen. Op een manier die past in iemands leven. Deze gezamenlijke ambitie is verwoord in het sportakkoord. Tot en met 2022 gaan we aan de slag om deze ambitie in de praktijk te brengen met verschillende projecten. Ook bedrijven in West Betuwe dragen met gezonde en fitte medewerkers bij aan deze ambitie."

Veel sport- en beweegaanbieders openen hun deuren tijdens de nationale sportweek die duurt tot en met 27 september. Kijk voor een actueel overzicht op www.welzijnwestbetuwe.nl/nsw20

Sport- en beweegaanbieders die ook willen meehelpen om meer mensen in beweging te brengen, nemen contact op met Sportformateur Gillian Franje via 06-52848235.        

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2