Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: 123rf.com

Ontwerp Omgevingsvisie en -verordening provincie Utrecht ligt binnenkort ter inzage

  •   keer gelezen

UTRECHT • Meer betaalbare woningen, vooral rond openbaar vervoer-knooppunten en binnen het bebouwde gebied. Bereikbaarheid van dorpen en steden verbeteren door te investeren in openbaar vervoer en snelfietspaden.


Zorgvuldige inpassing van zonnevelden en windturbines langs infrastructuur, zoals snel- en spoorwegen. En het stimuleren van de transitie naar duurzame landbouw. 

Dat en meer staat te lezen in de Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Interim Omgevingsverordening (verder Interimverordening genoemd) van de provincie Utrecht die van 22 september tot en met 2 november ter inzage ligt op het provinciehuis, in alle 26 gemeentehuizen van de provincie en in de waterschapshuizen van waterschappen met grondgebied in de provincie Utrecht.

Daarnaast worden er vier informatieavonden gehouden voor inwoners en andere belanghebbenden: online op 28 en 29 september en, indien de coronamaatregelen van dat moment het toelaten, fysiek op 8 en 12 oktober. Iedereen kan reageren op de ontwerpen, zie hiervoor: www.provincie-utrecht.nl/ontwerpomgevingsvisie.

Veel partijen
In de Omgevingsvisie staat beschreven hoe het college van Gedeputeerde Staten ervoor wil zorgen dat het ook in de toekomst goed wonen, werken en leven is in de provincie Utrecht, ook met de snelle groei van de bevolking.

In de Interimverordening staan de bijbehorende regels. Veel verschillende partijen, gemeenten en waterschappen hebben meegedacht in de totstandkoming van deze visie en verordening.

Regionaal programmeren
Het college start ook al met de uitvoering van het beleid. De provincie hecht aan een nauwe samenwerking met alle betrokken partners in de regio om de doelen die beschreven staan in de visie te halen. Dat doet ze onder meer door de woningbouw regionaal te programmeren.

Regionaal programmeren houdt in dat per regio, provincie en gemeenten aan tafel zitten om samen afspraken te maken waar, wanneer hoeveel woningen gebouwd worden. Daarbij worden ook andere partijen betrokken. Er is daarbij ook aandacht voor onder meer de bereikbaarheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie en groei van (recreatief) groen.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2