Logo hetkontakt.nl/leerdam

Gemeente Vijfheerenlanden wil schulden preventief bestrijden

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De gemeente Vijfheerenlanden gaat de komende jaren meer investeren in het voorkomen dat mensen in de armoede raken of schulden opbouwen.


 Dat is de kern van het actieplan Armoede en Schulden, dat aanstaande woensdag in de commissie wordt besproken.

Veel maatregelen uit het verleden waren verzachtend: zij zorgden voor een verhoging van de levensstandaard. Deze maatregelen blijven gewoon onderdeel van het armoede- en schuldenbeleid van de gemeente. 

"Zij zorgen immers voor broodnodige ondersteuning van een kwetsbare groep." 

Deze maatregelen hebben echter een beperkt effect op de lange termijn en lossen de kern van de problemen niet op. 

"Ook blijkt onder andere uit de NIBUD-minimaeffectrapportage (2018) dat gemeentelijke toeslagen slechts een beperkt effect hebben op het huishoudboekje van een gezin. Preventieve maatregelen zorgen wel op de lange termijn voor een lastenverlichting. Mensen krijgen de middelen aangereikt om hun problemen op te lossen en we bereiken ze voordat de problemen geëscaleerd zijn."

Vroegsignalering
Inwoners die hun rekeningen niet meer kunnen betalen, krijgen hulp bij het op orde brengen van hun financiën. De gemeente streeft ernaar om in 2022 een functionerend en fijnmazig vroegsignalering-systeem te hebben, waar kan worden bepaald welke mensen direct hulp nodig hebben.

"Mensen met schulden wachten over het algemeen lang met het vragen van hulp. Het gemiddelde ligt op vijf jaar. Vaak zijn de problemen dan geëscaleerd en is eenvoudige hulp niet meer afdoende. Daarnaast zorgt de schuldenproblematiek vaak voor een toename aan andere sociale problematiek in het huishouden. De stress die veroorzaakt wordt door schulden heeft tot gevolg dat rationeel handelen niet meer mogelijk is voor deze mensen. Daardoor vertonen sommige inwoners gedrag dat juist contraproductief werkt voor het oplossen van schulden."

Vrijwilligersorganisaties Maatje Vijfheerenden en SamenDoen merken dat mensen vaak pas aankloppen als de problemen al zeer ernstig zijn. Om maatschappelijke schade te voorkomen moet er dus eerder contact zijn met deze doelgroep, concludeert de gemeente in het Actieplan. De gemeente wil daarom een vrijwilligersorganisatie als Maatje Vijfheerenlanden ondersteunen met structureel meer subsidie.

Kindregelingen
De kindregelingen van de gemeente worden onverminderd voortgezet. In Vijfheerenlanden leven naar schatting 800 kinderen in langdurige armoede. De gemeente voert een ruimhartig beleid. via Stichting Leergeld AV krijgen kinderen jaarlijks bedragen die afhankelijk van de leeftijd oplopen van 175 (0-3) tot 550 euro (11-18) per jaar.

Kinderen die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan ontvangen een PC. Ook wordt via de Klijnsmagelden gestimuleerd dat deze kinderen kunnen sport, waardoor ze aansluiting kunnen blijven vinden bij leeftijdgenoten. En het is bovendien goed voor hun gezondheid.

Een ander voornemen is dat de rekening van energietransitie niet op de deurmat van arme gezinnen valt. Er zijn onder andere plannen om energieboxen aan te bieden aan huizenbezitters, niet alleen voor huizenbezitters maar ook voor huurders van een woningbouwcorporatiewoningen. 

"Eigenlijk is dit een voortzetting van een project in Leerdam uit 2016. Dit heeft meerdere voordelen: energiebesparing zorg een lagere energierekening en een beter milieu."

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier