Logo hetkontakt.nl/leerdam

'Gezondheid Weerdenborch in het geding'

  •   keer gelezen

WAARDENBURG • De bewoners van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch in Waardenburg hebben zich tijdens een emotionele buitengewone ledenraadpleging van de bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh uitgesproken tegen de verbreding van de Rijksweg A2/E25.


"Zij keuren iedere handeling die de integriteit van de geluidswal en dus hun woning aantast af en roepen de overheden op om hen en hun woongebied, hun leefklimaat en woonmilieu met respect en zorg te behandelen", zegt voorzitter Gilles Terbrunsvelt. De geluidswal (het betonnen scherm aan de achterzijde van hun woning) maakt een integraal onderdeel uit van de woningen. 

"De plannen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van Rijkswaterstaat vormen derhalve een directe bedreiging voor het behoud van de geluidswalwoningen."

Leefomstandigheden
In 2016 werd volgens Terbrunsvelt op basis van gegevens van het RIVM al vastgesteld dat de leefomstandigheden in de driehoek Waardenburg als matig tot zeer slecht gekenmerkt werden.

"De uitzonderlijke ligging van een groot deel van Waardenburg in de driehoek tussen de Rijksweg A2/E25 en de spoorlijn 's-Hertogenbosch-Utrecht is daar vooral debet aan. Een verbreding van de Rijksweg en de spoorlijn frequenter in gebruik nemen voor zowel personen- als goederenvervoer maken het leven in deze driehoek tot een ware ramp." 

Luchtverontreiniging door fijnstof, roet, stikstofoxiden en CO2, geluidhinder van zowel trein- als wegverkeer en trillingen door trein- en wegverkeer in dit kleine gebied zijn ondraaglijk. Daar komt ook nog bij de gevoelens van onveiligheid vanwege het risico op een calamiteit als gevolg van het toenemende vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijksweg A2/E25. 

"De volksgezondheid is ernstig in het geding."

Terbrunsvelt heeft een dvd gemaakt, getiteld 'Mijn persoonlijke pleidooi voor Waardenburg' en deze gezonden aan koning Willem-Alexander, premier Rutte, minister Van Nieuwenhuizen, de voorzitter van de Tweede Kamer en ook landelijke, provinciale en lokale bestuurders en politici.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier