Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: ©123RF.COM

Vijfheerenlanden pioniert met Duurzaam Huisvestingsplan voor scholen

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Samen met de schoolbesturen en kinderopvang in Vijfheerenlanden is de gemeente gekomen tot het Duurzaam Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (DIHPO) voor schoolgebouwen in de gemeente Vijfheerenlanden.


Het DIHPO is op 16 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Met de afspraken in dit plan wordt duidelijk op welke manier de gemeente, de schoolbesturen en de kinderopvangpartners de komende periode samenwerken om duurzame schoolgebouwen te realiseren. 

Door de bril van duurzaamheid kijken zij naar de school als plek waar fysiek en sociaal elkaar raken. 

Gemeenten staan voor de opgave om overheidsgebouwen te verduurzamen. Ook schoolbesturen hebben een verantwoordelijkheid wanneer het gaat om duurzaam gebruik van de gebouwen. 

Zo spreekt het Klimaatakkoord over:
•        CO2-uitstoot verminderen;
•        (bijna) energieneutrale gebouwen hebben;
•        aandacht voor de klimaatbestendigheid van de leefomgeving.

Ook in het coalitieakkoord ‘Sterk in Verscheidenheid’ van de gemeente is de opgave rondom duurzaamheid nadrukkelijk verwoord. Met het Huisvestingsplan voor scholen ligt er nu een eerste strategisch plan met uitvoeringsprogramma om deze ambitie concreet te maken en uit te voeren. 

Duurzaamheid
“Schoolgebouwen zijn dé aangewezen plek als het gaat om duurzaamheid. Juist ook omdat we hier kunnen werken aan het maatschappelijke bewustzijn van duurzaamheid bij de jongste generatie”, aldus wethouder Tirtsa Kamstra.

De gemeente streeft er, samen met de partners, dan ook naar om kinderen al vanaf jonge leeftijd duurzaamheid als vanzelfsprekendheid te laten zien. Niet alleen door het zichtbaar te maken in het schoolgebouw dat ze dagelijks bezoeken, maar ook door veranderingen in de directe leefomgeving van de school. Denk hierbij aan vergroening van speelterreinen en door educatieve projecten waar slim wordt omgegaan met afval en hergebruik van afval, restafval en hergebruik van materialen.

Ook kent duurzaamheid een plek wanneer het gaat om een inclusieve samenleving. De school en kinderopvang als plek waar iedereen erbij hoort, waar gelijke kansen zijn om je talenten te ontwikkelen en jezelf ten volste te ontplooien.

Toekomstbestendig
Samen met het onderwijs en de kinderopvang zet de gemeente zich de komende periode in om te bouwen aan duurzame en daarmee toekomstbestendige onderwijsvoorzieningen in Vijfheerenlanden.

Daarbij is de Provincie Utrecht een belangrijke partner. Want ook de Provincie wil dat scholen actief meedoen met de Energietransitie. Utrecht wil in 2040 een volledig energie neutrale Provincie zijn. 

De provincie heeft een innovatief kennisplatform, Energiewerkplaats, opgezet. Gemeenten en scholen kunnen daar hun kennis en ervaringen op het gebied van duurzaamheid met elkaar delen. Ook komen hier in het najaar subsidieregelingen uit voort.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier