Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Hans van Vrouwerf
update

Wethouder Zevenhuizen: 'Fouten gemaakt bij werkzaamheden wijk Broekgraaf'

  •   keer gelezen

LEERDAM/VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Huib Zevenhuizen (VVD) ging dinsdagavond tijdens de commissievergadering RVE flink door het stof vanwege meerdere overtredingen door de gemeente van de Wet Natuurbescherming bij werkzaamheden in de uitbreidingswijk Broekgraaf in Leerdam. Bij die werkzaamheden is het leefgebied voor de rugstreeppad en de heikikker aangetast en zijn essentiële vliegroutes voor vleermuizen verstoord door de kap van een (deel van de) houtwal. 


De gemeente is het afgelopen regelmatig op de vingers getikt door de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) Utrecht. Uiteindelijk heeft dat in mei van dit jaar geleid tot een last onder dwangsom

Kap houtsingel
Vorig jaar werd bij de herinrichting van het terrein van Leerdam Sport zonder vergunning een houtsingel gekapt van ongeveer 180 meter lengte. Ook is toen verzuimd om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van vleermuizen.

In november/december 2019 is er een tijdelijke bouw-weg aangelegd in het noord-westelijk deel van Broekgraaf. Ook hiervoor had de gemeente geen vergunning. 

In mei van dit jaar is door de aannemer illegaal een bosschage van ruim 100 meter verwijderd. In antwoord op schriftelijke vragen van D66 erkent de gemeente dat de rietkraag helemaal niet verwijderd had mogen worden, omdat dit natuurelement paste in de toekomstige groenstructuur en natuurvriendelijke oever op die plek. 

'Omgekeerde wereld'
De overtredingen zijn sinds vorig jaar aangekaart door Broekgraaf-bewoner en deskundige Harald Vliem. “Het is de omgekeerde wereld dat men aan de ene kant de burgers aanspoort om een groene tuin aan te leggen, terwijl aan de andere kant waardevol groen om zeep wordt geholpen”, zei hij dinsdag tegen de commissieleden van RVE.

Het verwijderen van de houtsingel was volgens hem een directe bedreiging voor de biotoop van de vleermuis. Vliem heeft sinds begin dit jaar vooral via e-mail contact gezocht met de gemeente, maar tevergeefs. “Tot op de dag van vandaag heb ik geen enkele inhoudelijke reactie van mijn input en vragen ontvangen. Hoezo burgerparticipatie?”

Fel van leer
De commissieleden waren dinsdag uiterst kritisch op het handelen van het college. Met name Teus Meijdam, fractievoorzitter van VHL Lokaal, trok fel van leer. Hij vindt dat het college de raad op het verkeerde been heeft gezet. “Aan alle kanten zijn fouten gemaakt. Het college heeft er een rommeltje van gemaakt. Ik geloof echt wel dat de gemeente het goed voor heeft met de natuur. Maar echt doen en uitvoeren zoals het hoort is nog ver weg. Als fractie beraden wij ons op verdere stappen.”

'Lering trekken'
“Ik zal echt niet ontkennen dat er dingen fout zijn gegaan”, zei wethouder Zevenhuizen in zijn beantwoording. “Het belangrijkste is dat we daar lering uit trekken.”

Zevenhuizen gaf aan dat er inmiddels een ecoloog is aangetrokken die onderdeel uitmaakt van de projectgroep. “Hij inspecteert wekelijks wat er gebeurt en grijpt in als dat nodig is. Dat is onder andere gebeurd bij het verwijderen van de rietkraag in de watergang. Daar waren wij uiteraard niet blij mee. De ecoloog heeft de werkzaamheden gelukkig redelijk snel stil kunnen leggen. Hij overlegt met de civieltechnische projectleider over de komende werkzaamheden. Samen bespreken ze de maatregelen die op ecologisch gebied genomen moeten worden.”

Zevenhuizen benadrukte echter wel dat de gemeente een woonwijk en geen natuurgebied aan het aanleggen is. "Wat we willen is een duurzame en vitale groenstructuur in de nieuwe woonwijk. In het ecologisch compensatiegebied gaat het over wel om de natuur.”

De wethouder vond het heel vervelend hoe het contact met Harald Vliem verlopen is. “Het is eigenlijk best een klein beetje stuitend. Ik vind dat het in de toekomst beter moet. Er staat inmiddels een afspraak gepland. En ik denk dat het goed is als de heer Vliem en ik ook samen nog eens een kopje koffie gaan drinken.”

Op de website van RTV Utrecht is ook een artikel, inclusief filmmateriaal, over dit onderwerp te vinden.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier