Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto:

Onderwijshuisvesting in gemeente Vijfheerenlanden moet minder ad hoc

  •   keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Het beleid op het gebied van onderwijshuisvesting is ook in de gemeente Vijfheerenlanden nog te vaak ad hoc en reactief van aard. Een langetermijnperspectief ontbreekt.


Het college adviseert in het vorige week gepubliceerde onderzoeksrapport 'Een goed begin' dat in toekomstig beleid ook een relatie moet worden gelegd met bijvoorbeeld jeugdbeleid, cultuurbeleid en beleid betreffende de vitaliteit van kernen.

Een langetermijnvisie is hard nodig, volgens het college. 

"Want Vijfheerenlanden is geen kleine gemeente meer. Met meer dan 30 scholen voor primair onderwijs worden er in iedere collegeperiode gemiddeld zo’n drie vervangen. Daarnaast is er sprake van bevolkingskrimp in delen van de gemeente - met leegstand tot gevolg - terwijl er in andere delen van de gemeente sprake is van een flinke bevolkingsgroei en een behoefte aan nieuwe en grote schoolgebouwen. En zelfs aan tijdelijk extra huisvesting om de piek in leerlingenaantallen te kunnen opvangen."

Bovendien worden volgens het college ook steeds meer de voordelen van bredere scholen gezien, en van scholen die meerdere kindvoorzieningen integreren, dus bijvoorbeeld kinderopvang en bibliotheekvoorzieningen. 

"Zeker in kleinere dorpen kan ook het multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen een na te streven doelstelling zijn." Ook de rol van de gemeente moet nader worden bekeken: is de gemeente alleen financier of misschien ook eigenaar en beheerder?

Schoolgebouwen als vastgoed

Schoolgebouwen moeten als gemeentelijk vastgoed efficiënt en effectief worden beheerd, stelt het rapport.

"Dat kan misschien ook de 'prikkel' in de Vijfheerenlandse wijze van uitvoering van het onderwijshuisvestingsstelsel weer terugbrengen. Waardoor dus de volledige levensduurkosten van schoolgebouwen kunnen worden betrokken in de afweging om een nieuw schoolgebouw te realiseren. Zeker nu scholen zeer duurzaam moeten worden, met hogere aanvangsinvesteringen tot gevolg, zou dit mogelijk een wenselijke uitkomst kunnen zijn. Gemeente en schoolbesturen moeten hierover samen knopen doorhakken."

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier