Logo hetkontakt.nl/leerdam

Aanpak van sluipverkeer Beesd

  •   198 keer gelezen

BEESD • 'Deze maatregelen zorgen er niet voor dat het sluipverkeer verdwijnt. Het gaat er vooral om het verkeer op de A2 te houden.' Dat was vorige week tijdens de raad van West Betuwe de hartenkreet van de woordvoerders.

Omdat de verbreding van de A2, en dus een structurele oplossing van het probleem, pas in 2030 is afgerond, nam de raad toch een aantal maatregelen om het sluipverkeer rond Beesd zoveel mogelijk te weren. De overlast door sluipverkeer in de kernen van West Betuwe neemt toe, omdat de doorstroming op de rijkswegen A2 en A15 stagneert. 

Verbreding van de A2, maatregelen rond Waardenburg en een aantal andere ingrepen, zoals de aanleg van carpoolplekken en de toeritdosering bij opritten, moeten de overlast beperken.

Omdat het in veel gevallen gaat om ‘doekjes voor het bloeden’ en de echte oplossing, verbreding van de A2, nog jaren op zich laat wachten, boog de gemeenteraad zich vorige week over een aantal maatregelen om het sluipverkeer op korte termijn tegen te gaan.

Remmers
De meerderheid van de raad ging akkoord met de uitvoering van maatregelenpakket één, de duurzaam veilige inrichting van de Schuttersweg in Beesd en de Boutensteinseweg door het aanbrengen van snelheidsremmers. Dit pakket, met de aanleg van ongeveer negen drempels, en het ‘monitoren’ van de gevolgen van deze maatregel kost ongeveer 100.000 euro.

Een ander onderdeel van dat pakket, het instellen van eenrichtingsverkeer op de A. Kraalweg, werd op voorstel van Dorpsbelangen, SGP en ChristenUnie geschrapt. 

Tijdens een informatieavond in maart verzetten bewoners van de Kraalweg zich met hand en tand tegen deze maatregel. “Er komt bij ons helemaal geen sluipverkeer”, was destijds hun boodschap.

Verkeerslicht
Het college gaat ervan uit dat het sluipverkeer ondanks de uitvoering van het eerste pakket de komende jaren toch toeneemt. Vandaar dat werd voorgesteld om in een later stadium pakket twee uit te voeren: de plaatsing van een verkeerslicht op de Boutensteinseweg op het viaduct over de A15. Doel is om het verkeerslicht zo in te stellen dat de richtingen om en om worden doorgelaten.

De stopstrepen worden zo ver van elkaar gelegd dat de bestuurders elkaar niet kunnen zien om te voorkomen dat ze door het rode licht rijden. Deze maatregel zorgt voor een flinke vertraging van het sluipverkeer, maar heeft ook een groot effect op de bereikbaarheid voor de inwoners en bedrijven in dit gebied. 

Tijdens de informatieavond hadden omwonenden dan ook geen goed woord over voor deze maatregel. Dat hadden de politici goed in hun oren geknoopt, want op voorhand lieten meerdere fracties, waaronder SGP, VVD, Dorpsbelangen en ChristenUnie, weten moeite te hebben met deze aanpak. 

Wethouder Ed Goossens benadrukte dat pas komend najaar bij de behandeling van de Perspectiefnota wordt besproken of pakket twee doorgaat en vooral ook hoe de maatregel precies wordt uitgevoerd.

Lokale wegen
Daarnaast werd met ruime meerderheid een amendement van LLB en VWB aangenomen, waarin werd afgesproken om de lokale wegen aan de oostkant van de A2 nu al mee te nemen bij de aanpak van het sluipverkeer. Dat gebeurt door op zeer korte termijn, binnen een maand, snelheidsbeperkende maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van borden ‘verboden in te rijden’ met de toevoeging ‘alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer’.

Bovendien vroegen indieners Petra van Kuilenburg (LLB) en Gijsbert van de Water (VWB) om binnen twee maanden om de tafel te gaan met Rijkswaterstaat en Provincie om tot structurele maatregelen te komen om het sluipverkeer tegen te gaan en met de politie te bespreken of het mogelijk is deze regels én de snelheid op deze wegen te handhaven.

De raad ging vervolgens ook akkoord met een motie van Dorpsbelangen, ChristenUnie en SGP waarin het college werd verzocht om Rijkswaterstaat te vragen of het mogelijk is op korte termijn de afslagstrook op de A2 bij Beesd te verlengen en aan het eind van deze afrit verkeerslichten aan te brengen die de toegang naar Beesd doseren. 

Wethouder Goossens omarmde deze motie en in zijn kielzog ging de hele raad akkoord.

door André Bijl

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }