Logo hetkontakt.nl/leerdam
• Een deel van de vrijwilligers van Boekenmarkt Leerdam. Ook zij zoeken naarstig naar een nieuwe locatie.
• Een deel van de vrijwilligers van Boekenmarkt Leerdam. Ook zij zoeken naarstig naar een nieuwe locatie. (Foto: Heidi Timmer)

Brede steun voor ‘overbodige’ motie Boekenmarkt Leerdam

  •   1106 keer gelezen

MEERKERK • De raad van Vijfheerenlanden ging donderdag akkoord met een motie, waarin het college werd gevraagd de Boekenmarkt te helpen bij het vinden van nieuwe huisvesting.

Met 29 tegen twee stemmen werd het initiatief van VHL Lokaal en SGP aangenomen. Alle fracties lieten weten vierkant achter het werk van de Boekenmarkt te staan, maar diverse woordvoerders vonden de motie overbodig na de toezeggingen van wethouder Christa Hendriksen. 

“Eigenlijk is het een beetje onzinnig dat de motie niet wordt ingetrokken”, zei GroenLinks-voorman Erik van Doorn.

De Leerdamse Boekenmarkt, ooit begonnen in gebouw Maranatha, wordt in haar voortbestaan bedreigd door de plannen rond het Emmahuis, waar de markt de afgelopen jaren onderdak vond. 

Inspanningen
VHL-woordvoerder Teus Meijdam wees erop dat de organisatoren zich flink hebben ingespannen om een andere locatie te vinden, maar dat al die inspanningen in schoonheid zijn gestorven. Hij benadrukte dat het evenement een begrip is geworden in Leerdam en ver daarbuiten.

“Van de opbrengst worden goede doelen gesteund, boeken krijgen een tweede leven en het lezen wordt bevorderd.” 

Voor Meijdam reden de organisatie een steuntje in de rug te geven. Hij vroeg B&W te onderzoeken of de Wilgenhoek, tijdelijk in gebruik bij de Wilhelminaschool, een geschikte locatie is en anders uit te kijken naar een ander (gemeentelijk) pand. VHL Lokaal en SGP willen zo snel mogelijk, het liefst binnen vier weken, horen wat de mogelijkheden zijn. Ton de Bruijn, namens de SGP mede-indiener van de motie, vond dat de markt steun verdient. 

“Het hoeft niet per se De Wilgenhoek te zijn. Ook onze achterban kijkt naar mogelijkheden. Als iedereen meehelpt, moet het lukken.”

Waardering
Alle fracties spraken hun waardering uit voor de Boekenmarkt, waarbij Harry van Tilburg (Lokaal Alert) op de mogelijkheid wees de markt als burgerinitiatief ook financieel te ondersteunen.

“Dit is een zeer sympathieke motie, we moeten er alles aan doen om de Boekenmarkt in de lucht te houden”, vond CU-woordvoerder Jan van Beuzekom. En daar was iedereen het roerend mee eens. “Ze worden buiten hun schuld gedwongen te verhuizen, college help de Boekenmarkt”, zei VVD-er Nald Rietbergen.

Maar er werden ook kanttekeningen gemaakt. CDA-er Martine Visser waarschuwde voor precedentwerking. “Het is een prachtig initiatief, maar je kunt als gemeente niet voor alles opdraaien.” 

Jantine Dijkstra (D66): “Het moet gaan om een tijdelijke locatie, het leveren van structurele huisvesting is geen taak voor de gemeente.” 

Christel van ‘t Pad (PvdA) vroeg zich af of De Wilgenhoek wel een goede oplossing is. “Dat gebouw wordt binnenkort gesloopt, is men daar mee geholpen? Ik heb begrepen dat ze het liefst verhuizen naar een permanente locatie. Bovendien: we willen dit burgerinitiatief faciliteren, maar het college hoeft niet eindeloos door te gaan met de zoektocht naar een locatie.”

Meewerkstand
Wethouder Christa Hendriksen noemde de Boekenmarkt een fantastisch project dat de gemeente graag wil behouden. “Ze hebben ons benaderd, we zoeken actief mee.” Ook zij wees op het gevaar van precedentwerking.

“Als we als gemeente een organisatie structureel steunen door ruimte beschikbaar te stellen, staan er de volgende dag nog meer op de stoep.” 

De Wilgenhoek is volgens de wethouder geen serieuze optie. “We zijn bezig het gebouw te verkopen aan wooninitiatief Spes Bona.” Meijdam drong erop aan de locatie niet te snel op te geven. “Het duurt een paar jaar voor daar gebouwd wordt. Het is een prachtig onderkomen voor de Boekenmarkt terwijl ze een definitief onderkomen zoeken.” 

Hendriksen: “De Wilgenhoek wordt op korte termijn verkocht. Als we daar de Boekenmarkt onderbrengen, wordt dat proces bemoeilijkt.” De wethouder benadrukte dat de gemeente druk bezig is met het onderzoeken van andere opties. “We staan enorm in de meewerkstand. Ik vind deze motie dan ook overbodig. Alles wat gevraagd wordt, doen we al.” 

Daar waren meerdere fracties het mee eens. Maar VHL en SGP voelden er niets voor de motie in te trekken. Meijdam: “Het is een steuntje in de rug voor het college. Meer niet.”

Dilemma
Dat plaatste een aantal fracties voor een dilemma. “De wethouder heeft voldoende steun toegezegd, dus echt nodig is de motie niet. Maar we willen niet het idee wekken dat we het project niet steunen”, zei Jan van Beuzekom.

Daar was Christel van ‘t Pad het mee eens. “De motie is overbodig, de wethouder doet al heel veel. Maar als we tegen stemmen, is het net of we de Boekenmarkt geen warm hart toedragen.” CDA, D66 en GroenLinks dachten er net zo over. 

Erik van Doorn: “Eigenlijk is het onzinnig dat de motie in stemming wordt gebracht. Zo wordt het een politiek spelletje.” Uiteindelijk stemden alleen twee CDA-raadsleden tegen de motie.

De organisatie van de Boekenmarkt was blij met de uitkomst: “De raad draagt ons een warm hart toe. De wethouder zegt haar best te doen en daar zijn we blij mee. Ondertussen zoeken we door én zijn benieuwd wat dit ons brengt”, liet men via Facebook weten.

door André Bijl

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }

Nieuws uit Leerdam

Feestelijke diploma-uitreikingen Het Heerenlanden in het ‘coronatijdperk’
10/7
Huisartsenpraktijk Hurts&Oron uit Leerdam verder als huisartsenpraktijk Het Trefpunt
8/7
Agrariërs uit Alblasserwaard en Vijfheerenlanden protesteren tegen voerbeleid minister Schouten
7/7
Drie overtredingen bij politiecontrole in Leerdam en Vianen
6/7
Boekenmarkt Leerdam gaat definitief van start
6/7
Meer nieuws uit Leerdam >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten