Logo hetkontakt.nl/leerdam

Ontwerp projectplan Waterwet dijkversterking Gorinchem-Waardenburg digitaal ter inzage

  •   keer gelezen

REGIO • Voordat de dijk tussen Gorinchem en Waardenburg versterkt mag worden, stelt Waterschap Rivierenland als beheerder volgens de Waterwet een projectplan op.


In dit plan staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Het plan gaat over 23,5 kilometer dijkversterking en ook de herinrichting van vier uiterwaarden. Het ontwerp van dit projectplan Waterwet ligt samen met het Milieueffectrapport, de ontwerp bestemmingsplannen en de ontwerp vergunningen ter inzage van 28 mei tot en met 8 juli 2020.

Digitaal
Het ontwerp projectplan Waterwet en de overige stukken zijn digitaal in te zien via https://terinzage.gralliantie.nl. In de Bekendmaking van provincie Gelderland  en op de website van de Graaf Reinaldalliantie (www.gralliantie.nl) is te lezen waar de stukken nog meer ter inzage liggen en hoe de Graaf Reinaldalliantie hulp biedt bij het inzien van de stukken.

Dit is het eerste project waarbij alle documenten samen digitaal en interactief te vinden zijn op één website en zo gezamenlijk ter visie worden gelegd. Het grote voordeel van dit iReport is dat mensen op deze wijze gemakkelijker de informatie kunnen vinden die voor hen relevant is. Ook zijn er kaarten waar je gemakkelijk kunt inzoomen en bevat het iReport veel beelden. De documenten zijn hierdoor voor iedereen toegankelijker gemaakt.

Samenwerking

Aan het projectplan Waterwet heeft de Graaf Reinaldalliantie de afgelopen periode met meer dan 100 personen gewerkt. Denk hierbij aan rekenaars, ontwerpers, documentschrijvers, landschapsarchitecten en bodemonderzoekers.

Voorafgaand aan de formele route heeft de Graaf Reinaldalliantie informatieavonden gehouden over het ontwerp projectplan Waterwet. Ook is een klankbordgroep, bestaande uit bewoners en belanghebbenden langs het dijktraject, betrokken geweest bij de totstandkoming van dit ontwerp projectplan. 

Vervolgens hebben de bestuurders van gemeenten West Betuwe en Gorinchem, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland het ontwerp projectplan besproken en beoordeeld.

Graaf Reinaldalliantie
De Graaf Reinaldalliantie is een samenwerkingsverband van Waterschap Rivierenland en combinatie ‘Waalensemble’ bestaande uit Heijmans, GMB en de Vries & van de Wiel met Royal HaskoningDHV als adviserende partij.

Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2