Logo hetkontakt.nl/leerdam

Vijfheerenlanden draagt naar kracht bij aan Regionale Energie Strategie U16

  •   82 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De samenwerkende overheden in de regio U16 willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke klimaatambities. In 2030 wil de U16 1,8 TWh aan duurzame elektriciteit opwekken in de regio.

Bij dit concept-bod stelt de U16 enkele harde voorwaarden voor ondersteuning van het Rijk. De uitwerking van dit concept-bod wil de U16 samen met inwoners vormgeven. Hoe dit traject eruit gaat zien nu fysieke bijeenkomsten voorlopig niet mogelijk zijn in verband met de coronamaatregelen, is nog niet duidelijk.

Het college van Vijfheerenlanden stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het concept bod dat de regio U16 doet. Het college is van mening dat dit een reëel bod is.

Wethouder Christa Hendriksen geeft aan: "De inzet van Vijfheerenlanden in de regio is dat wij grootschalig zon op dak willen uitrollen en drie extra windturbines willen plaatsen. Hiermee verwachten wij een goede bijdrage te leveren aan de opgave in de regio. Er is in de gemeente al veel zon op dak gerealiseerd (8MW). Daarbij liggen er aanvragen voor aanvullend 5,5 MW aan zon op dak projecten. In vergelijking met andere gemeenten leveren we al een grote bijdrage op het gebied van wind. Er staan in onze gemeente al drie windturbines (met een vermogen van in totaal 9 MW). De invulling van alle nieuwe projecten doen wij in afstemming met gemeenteraad en inwoners."

Gezamenlijke opgave, gezamenlijke bijdrage
Het bod van de U16 van 1,8 TWh staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie (RES), dat voor besluitvorming naar de 21 betrokken overheden is gestuurd. Op basis van hun eigen individuele ambities en een technische analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende overheden dat er ruimte is voor 1,8 TWh aan duurzame energie, door bijvoorbeeld windmolens of zonnepanelen. Voor die hoeveelheid is ook ruimte op het huidige elektriciteitsnet.

Om te voldoen aan het klimaatakkoord moet iedereen een bijdrage leveren, zegt wethouder Rob Jorg van de gemeente Utrechtse Heuvelrug als vertegenwoordiger van de 21 bestuurders. "We kunnen de doelstellingen alleen behalen als we het samen doen, binnen de regio maar ook samen met de rijksoverheid."

De regio stelt dan ook een aantal harde voorwaarden richting het Rijk. U16 kan alleen deze 1,8 TWh opwekken als het Rijk ondersteuning biedt, bijvoorbeeld door zon-op-dak financieel aantrekkelijker dan zonnevelden te maken, en door investeringen in het elektriciteitsnet. 
 

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }