Logo hetkontakt.nl/leerdam

De Koeldert: in tien jaar nog geen stap verder

  •   keer gelezen

Dit artikel hoort bij 'Investeer in stenen én in mensen'


WAARDENBURG • Tekenend voor de moeizame samenwerking tussen vastgoedinvesteerders, zorgverleners en de gemeente is het plan voor De Koeldert in Waardenburg.

Wittenbergzorg is al tien jaar in overleg met het dorpshuisbestuur om de locatie om te toveren in een kleinschalige woonvoorziening met een 'plintvoorziening' als vervanging voor de dorpshuisfunctie. Met ambtenaren van de voormalige gemeente Neerijnen had Van de Craats hierover goed contact. Daar staat tegenover dat de politieke perikelen de besluitvorming in college en vooral raad vertraagden. In 2018 kwam daar een breuk met de beoogde investeerder bovenop.

En toen was daar de gemeentelijke herindeling. Het Neerijnense college van B&W beloofde een goede overdracht. Maar in 2019 duurde het maanden voordat duidelijk werd wie binnen de nieuwe gemeente aanspreekpunt was voor Wittenbergzorg en De Koeldert.

Scan
Uiteindelijk besloot de gemeente dat er eerst een scan naar de behoefte aan een dorpshuis in Waardenburg gemaakt moest worden, terwijl er in 2015 al een haalbaarheidsstudie was gedaan. De moed zonk Van de Craats in de schoenen, helemaal toen Wittenbergzorg niet eens bevraagd werd gedurende de scan.

Wethouder Jacoline Hartman (portefeuillehouder ruimtelijke ordening en wonen in West Betuwe) kan dat wel verklaren. "De eerdere haalbaarheidsstudie ging vooral over zorgappartementen. De scan gaat over de toekomst van het dorpshuis, daarom wordt Wittenbergzorg daar niet bij betrokken." 

Brandbrief
De bestuurder besloot een brandbrief te sturen naar het college van West Betuwe, de laatste poging om alsnog voortgang met de meeste spoed zien te krijgen voor het project in Waardenburg. "Het is voor mij onbegrijpelijk dat wij als zorgorganisatie met de voor ons in dezen zeer belangrijke partner de gemeente er niet in slagen om in tien jaar een stap verder te komen. Telkens is er wel weer iets dat de voortgang vertraagt of tegenhoudt. In gemeenten om ons heen heb ik het ene na het andere initiatief van de grond zien komen. Tevens is het voor mij onbegrijpelijk dat, gezien de toenemende taken van de gemeenten na de stelselwijziging in 2015 en de laatste jaren ten aanzien van de woningbouw voor senioren, de gemeente niet ons initiatief met beide handen aangrijpt."

Intussen heeft Wittenbergzorg flinke voorbereidingskosten gemaakt. Alternatieve locaties zijn volgens Van de Craats moeilijk te vinden. 

Voorrang
Hartman ziet de urgentie. "Daarom hebben we De Koeldert voorrang gegeven bij de vitaliteitsscan die we bij alle dorpshuizen houden. Dat is de portefeuille van collega-wethouder Rutger van Stappershoef, maar ik heb begrepen dat hierover voor de zomer duidelijkheid verwacht wordt."

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2