Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

Extra geld voor cultuur en kunst in West Betuwe

  •   keer gelezen

WEST BETUWE • Van 2020 tot en met 2023 komt er extra geld beschikbaar voor cultuur en kunst in de gemeente West Betuwe. Het gaat om maximaal 50.000 euro per jaar bovenop het bestaande budget. Dit staat in de kadernota Cultuur en Kunst waarmee de raad in maart 2020 heeft ingestemd.  

De raad stemde in met het ambitieuze scenario in de kadernota. Hierdoor komt er extra incidenteel geld beschikbaar voor projecten die structureel effect hebben.

Wethouder Rutger van Stappershoef is erg blij met de steun vanuit de raad: "We gaan nu aan de slag om concreet uitvoering te geven aan het ambitieuze scenario. Dat doen we samen met het culturele veld en het Cultuurplatform West Betuwe, waarin inwoners de samenwerking met elkaar zoeken. We zetten ons in voor bijvoorbeeld het culturele verenigingsleven, cultuureducatie op scholen, vernieuwende culturele activiteiten voor jongeren en verbindende, dorpoverstijgende activiteiten. Denk aan culturele routes door West Betuwe. Ook gaan we deelnemen aan het regionaal Cultuur- en erfgoedpact en komt er een jaarlijkse cultuurprijs in West Betuwe."
 
Ondersteuning Cultuurplatform 
Samen met inwoners, het culturele veld en het Cultuurplatform zette de gemeente in een co-creatieve sessie de hoofdlijnen van de kadernota Cultuur en Kunst op papier.

Lid van het Cultuurplatform Martine Eerelman benadrukt het belang van de kadernota: "Cultuur is van en voor iedereen. Het is het boek dat je leest, de film die je kijkt, een historisch verhaal over de bevrijding dat wordt doorverteld. Het is de harmonie waarin je speelt en het theaterstuk waarin het halve dorp een rol heeft. Het is een bezoek aan het Geofort, een schilderles op school, een uitvoering van het koor waar je buurvrouw in zingt en een cursus 'filmen met je telefoon'. Cultuur is voor ons niet de kers op de taart, maar de kersentaart zelf. Oftewel, de basis."

Het Cultuurplatform is een klankbordgroep die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over cultuur en kunst. Wie hierover wil meedenken is van harte welkom. Ook goede ideeën voor de uitvoeringsagenda en het ambitieuze scenario mogen worden doorgegeven. Dat kan via: cultuurplatform@westbetuwe.nl.  
 
Waarom een kadernota Cultuur en Kunst?
In het Coalitieakkoord Samen Bouwen (2019-2022) is afgesproken dat cultuur een belangrijke bijdrage levert aan het welzijn van jong en oud.

Van Stappershoef: "Het is daarom een bewuste keuze dat we in de kadernota de nadruk leggen op cultuur. Wij zetten in op een stevige basisstructuur en laagdrempelige cultuurbeleving. Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. We willen versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen. Ook geven we gehoor aan de nadrukkelijke oproep vanuit het Bidbook West Betuwe. Namelijk om de dorpsculturen en het rijke culturele verenigingsleven te koesteren en daar waar nodig te ondersteunen." 

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2