Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De gemeente wil de binnenstad autoluw maken.
• De gemeente wil de binnenstad autoluw maken. (Foto: Mimi van Rossem)

Centrum Leerdam zou autoluw moeten worden

  •   752 keer gelezen

LEERDAM • In de commissievergadering van 3 maart wordt door de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie 2040 besproken.

De Mobiliteitsvisie 2040 vormt de basis voor het Mobiliteitsplan dat het beleid voor de komende 10 jaar beschrijft op het gebied van verkeer en vervoer.

In de Mobiliteitsvisie staat dat de gemeente inzet op een goede bereikbaarheid van de kernen door inzet van een goed fietsnetwerk tussen de kernen en snelfietspaden naar omliggende gemeenten, goede verbindingen van het Openbaar Vervoer en het verminderen van overlast van vrachtverkeer, sluipverkeer en het landbouwverkeer.

Verder wil de gemeente binnensteden autoluw maken met als alternatief een goede bereikbaarheid door middel van de fiets en het Openbaar Vervoer.

Autoluw
Over het autoluw maken van het centrum Leerdam hebben enkele ondernemers na het lezen van de visie zo hun gedachten. Voormalig LOV voorzitter Paul Stift heeft er altijd voor gepleit dat het centrum voor iedereen bereikbaar moet zijn. Hij was ook faliekant tegen het betaald parkeren dat enige jaren geleden werd ingevoerd.

Over de Mobiliteitsvisie merkt Stift desgevraagd op: "Met deze visie zijn we terug bij af. Ik vind dat je door het centrum heen moet kunnen rijden. We hebben ervoor geknokt om een blauwe zone in de Kerkstraat en Vlietskant te krijgen. Dit om mensen of ouderen die niet zo mobiel zijn, de mogelijkheid te bieden in het centrum hun boodschappen te doen. Want Leerdam is een boodschappenstad, geen winkelstad."

"Als mensen niet meer door de stad mogen rijden gaan ze ergens anders boodschappen doen. De ondernemers hebben het al moeilijk genoeg en het winkelaanbod in het centrum krimpt. Dan moet je er juist voor zorgen dat de stad bereikbaar is, en blijft."

OV
Ook de inzet van het Openbaar Vervoer ziet Stift somber in. Evenals zijn collega John Spruijt.

"Dan zou je toch echt moeten bedenken hoe je de mensen uit alle wijken en wooncentra voor ouderen zoals het Emmahuis in wijk West, het nieuw te bouwen Huis ter Leede in wijk Oost en het huidige zorgwooncentrum in wijk Noord naar het centrum krijgt. Met het huidige Openbaar Vervoer gaat dit niet. Je zou dan moeten overwegen om op gezette tijden door alle wijken van Leerdam een elektrisch busje te laten rijden waarmee de mensen naar het centrum kunnen reizen."

"Verder heb ik geen moeite met het afsluiten van de Kerkstraat, want dat is waar het volgens mij nu om gaat in de visie. De Fonteinstraat is immers al autoluw. En de Vlietskant blijft open voor verkeer. Maar met afsluiten bedoel ik niet gewoon een paaltje aan het begin en eind van de straat zetten, maar opnieuw inrichten als wandelpromenade met groen en ruimte voor terrasjes. Te beginnen op het Dr. Reilinghplein en eindigen bij de haven. Dan heb je een mooie autoluwe binnenstad."

Regels
Beide heren zijn het met elkaar eens dat er duidelijke regels moeten komen voor de vrachtwagens die de winkels bevoorraden en de busjes die door de stad crossen om internetbestellingen bij bewoners van het centrum af te leveren.

Spruijt: "Dat zou de gemeente eerst goed moeten regelen. Dan pas kan gesproken worden over het autoluw maken. Verder moeten er aan de rand van het centrum voldoende parkeerplaatsen en goede fietsenstallingen komen. Ook moet je buiten het centrum al goed aangeven waar en hoe lang je kan parkeren. Weet je dat zelfs Leerdammers niet goed weten waar er allemaal geparkeerd kan worden? De visie moet niet in stukjes worden uitgevoerd maar in een totaalplan worden uitgewerkt."

Als laatste merkt Spruijt op: "En nu aanpakken en niet meer jarenlang praten."


door Mimi van Rossem

Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }