• De kans bestaat dat de herinrichting van het Reilinghplein wordt uitgesteld.
• De kans bestaat dat de herinrichting van het Reilinghplein wordt uitgesteld. (Foto: Bureau Blad)

Helft raad overweegt uitstel herinrichting Leerdams Reilinghplein

  •   388 keer gelezen

LEERDAM • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is verdeeld over de vraag hoe het nu verder moet met de herinrichting van het Reilinghplein in Leerdam.

Ongeveer de helft van de raad wil de uitvoering van het project uitstellen tot duidelijk is of het nieuwe gemeentehuis - en eventueel het Glasmuseum - op het plein wordt gerealiseerd.

In dat geval zou het plein mogelijk opnieuw open worden gebroken, wat voor extra kosten zou zorgen. In april komt het college van B&W met een voorstel naar de gemeenteraad.

Duurder
Onlangs bleek dat de herinrichting van het plein een stuk duurder uitpakt dan tot nu toe werd aangenomen. Er is tenminste 420.000 euro extra nodig om het bestaande plan uit te voeren.

Het college wil van de raad weten hoe het nu verder moet: het geld dat nodig is gewoon beschikbaar stellen, bezuinigen op de plannen door elementen te schrappen of - in het uiterste geval - het project helemaal afblazen.

Hoofdpijn
Tijdens de behandeling in de commissie Ruimte afgelopen dinsdag bleek dat niet alleen het extra geld de raadsleden hoofdpijn bezorgt.

Het voornemen om in Vijfheerenlanden vanuit één gemeentehuis te gaan werken in plaats van drie locaties en de kans dat dat 'nieuwe' gemeentehuis op het Reilinghplein komt, is voor meerdere partijen aanleiding om de herinrichting van het plein voorlopig in de ijskast te zetten.

Vurig Pleidooi
Rein Nieuwboer - voorzitter van de werkgroep Reilinghplein - hield een vurig pleidooi om de plannen voor het plein 'gewoon' uit te voeren. Hij vertelde de commissie dat er jaren aan het project is gewerkt, dat het plan gestart is als burgerinitiatief en dat de inwoners van heel Leerdam gestemd hebben over de manier waarop de herinrichting moet worden uitgevoerd.

"Het is een wens van inwoners en ondernemers om er een levendig plein van te maken. Het moet een plein worden van de hele stad, vandaar dat we het project aan alle inwoners hebben voorgelegd. Veel Leerdammers hebben zich uitgesproken voor het plan dat nu op tafel ligt, het plan mét de grote tegels."

" Het nieuwe plein heeft aantrekkingskracht op de ondernemers, een aantal heeft zich al gevestigd op of bij het plein. Het wordt de toegangspoort naar het centrum, maakt Leerdam aantrekkelijker voor toeristen en sluit aan bij de uitgangspunten die de gemeente Leerdam formuleerde voor de binnenstad. Inwoners en ondernemers kijken uit naar het moment dat de eerste spa de grond in gaat."

Burgerparticipatie
VHL Lokaal-woordvoerder Teus Meijdam was het daar roerend mee eens. "De inspreker slaat de spijker op de kop. Dit is een van de grootste burgerparticipatieprojecten van Leerdam en nu van Vijfheerenlanden. Heel veel inwoners zijn er bij betrokken geweest en hebben hun mening gegeven."

Meijdam benadrukte dat de inwoners nadrukkelijk hebben gekozen voor déze uitvoering, zodat hij weinig voelde voor de bezuinigingsvoorstellen, zoals het schrappen van het stationsplein en de Meent uit het plangebied of de keuze voor een kleinere tegel.

"Dat zijn nu net cruciale punten waar de inwoners voor gekozen hebben. We moeten niet sleutelen aan het plan, maar het laten zoals het is."

Onverteerbaar
SGP-er Ton de Bruijn zat op dezelfde lijn: "We vinden dit nog steeds een mooi plan en gaan ervan uit dat het in stand blijft", zei De Bruijn die eveneens wees op de inbreng van de inwoners.

Het idee om de watertafel te schrappen, wees hij van de hand. "Dat is onverteerbaar voor de inwoners. Het is het afscheidscadeau van de gemeente Leerdam."

Kwaliteitsimpuls
Ook D66-woordvoerder Arie de Groot voelde er - ondanks de 'grandioze overschrijding van de raming' - niets voor om het plan uit te stellen of te schrappen. "Dat is geen optie. De binnenstad van Leerdam heeft een kwaliteitsimpuls nodig."

"Bovendien rekenen inwoners en ondernemers erop dat er op korte termijn werk van wordt gemaakt. We kunnen het niet maken om deze afspraak met de bevolking bij het oud papier te gooien. Uitstel zorgt ervoor dat het vertrouwen in de gemeente wordt geschaad."

Om het tekort van 420.000 euro te overbruggen, opperde hij te kiezen voor een kleinere tegel - opbrengst 285.000 euro - en het resterende tekort te betalen uit het geld dat overblijft van de inwonersinitiatieven.

Grote tegel
De Groot kreeg daar de handen niet voor op elkaar. Meijdam: "De inwoners hebben bewust voor die grote tegel gekozen."

Ook PvdA-voorman Joop van Montfoort is bereid extra geld voor het project uit te trekken. "De overschrijding past binnen de marges die het college vooraf aangaf. We hebben burgerparticipatie hoog in het vaandel, we kunnen nu niet meer zeggen dat we het niet doen."

Uitstel
Maar vier fracties zien wél wat in uitstel van de plannen. "Er komt nog een gesprek over het gemeentehuis. Het staat niet vast dat dat in Leerdam komt, maar het is wel iets om over na te denken."

"We moeten de herinrichting van het Reilinghplein niet schrappen, maar laten we eerst de discussie over het gemeentehuis voeren. Anders leggen we nu een perfect plein aan om later weer nieuwe kosten te maken", zei CU-commissielid André Boer.

On hold
VVD-er André van der Leest was het daar roerend mee eens. "De tijd staat niet stil. Twee burgemeesters hebben gezegd dat er snel een nieuw gemeentehuis moet komen."

"Het Reilinghplein is daarvoor een reële optie. Dat zou - los van de ontwikkelingen rond het Glasmuseum - grote gevolgen voor het plein hebben. Er komen daar dan anderhalf keer zoveel ambtenaren te werken. Laten we het project 'on hold' zetten, binnen anderhalf jaar is er duidelijkheid."

Daar was CDA-er Ridvan Elmaci het mee eens: "Wacht de ontwikkelingen rond het gemeentehuis af en voorkom dat het gebied twee keer op de schop gaat."

Flink balen
Voor Groen Links voorman Erik van Doorn staat vast dat het bestaande plan door moet gaan. "Die overschrijding is flink balen, maar het plan moet uitgevoerd worden. Dan moet het maar wat meer kosten", aldus Van Doorn die eventuele aanpassingen afwees.

Maar ook GroenLinks sluit uitstel niet uit. "Het plan kan ook over een paar jaar gerealiseerd worden. Dat hangt er van af welke ontwikkelingen er de komende jaren rond het plein te verwachten zijn."

En daarmee houden voor- en tegenstanders van een eventueel uitstel elkaar in evenwicht.

Vertraging
Wethouder Christa Hendriksen is net als de tegenstanders bang dat de herinrichting van het Reilinghplein dan forse vertraging oploopt. "De plannenmakerij rond het stadskantoor kan nog wel even duren. Dan zijn we zo een paar jaar verder. Ik zie de link met het gemeentehuis niet zo."

Na de forse kritiek op de stevige overschrijding in zo'n korte tijd en de vraag van CDA-er Elmaci of de gemeente wel voldoende kwaliteit in huis heeft om projectmatig te werken, stelde de wethouder vast dat het beeld de afgelopen periode niet zo heel veel veranderd is.

"De uitvoering van het plein kost nu 1,9 miljoen, eerder was dat 1,8 miljoen. De verwachting was dat er door het werken met een bouwteam drie ton bespaard kon worden. Dat is niet gelukt. Verder worden de hogere kosten vooral veroorzaakt door het voorbereidingskrediet."

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }