Veel commotie over trapveld Owenstraat

  •   294 keer gelezen

LEERDAM • De berichtgeving over het in gebruik nemen van trapveldje aan de Owenstraat als opslag voor grote materialen heeft veel vragen opgeroepen bij de wijk– en buurtbewoners en enkele raadsleden. 

Al snel na het bekend worden dat het trapveldje aan de Owenstraat voor de komende twee jaar als opslag van materialen voor het project 'Achter de Pijp' zou dienen, kwamen vanuit de wijk hevige reacties los. De gemeente Vijfheerenlanden heeft vervolgens actie ondernomen om een andere oplossing te zoeken.

Daarnaast bleek dat voor deze opslag geen vergunning was verleend. Buurtbewoner Leon Blom vindt dit een vreemde zaak. "Als er in de speeltuin Het Kikkertje iets voor de kinderen wordt georganiseerd moet er altijd een vergunning worden aangevraagd. Nu de aannemer dit veld nodig heeft is dit gewoon niet gebeurd en is er dus geen vergunning of toestemming verleend."

Enkele dagen na de publicatie is de aannemer Van der Ven begonnen met het leeghalen van het veld. Maar ondanks dat zijn de omwonenden, de wijkraad West en enkele raadsleden niet tevreden over hoe alles is gegaan.

Geen communicatie
"Er is duidelijk geen communicatie tussen bewoners, Van der Ven en gemeente," benadrukt CDA raadslid Ridvan Elmaci.

Wijkraadvoorzitter Tjeerd Visser merkte op: "We zijn blij dat er een oplossing is gevonden. We begrijpen dat er opslagruimte nodig is, maar overleg voortaan eerst goed met de bewoners. Bij Van der Ven gaat echt van alles mis met de communicatie naar de bewoners en de wijkraad." 

Elmaci benadrukt dat wijkambassadeur Marjon van Driel werkelijk alles uit de kast haalt om alles goed te laten verlopen. "Aan haar ligt het echt niet. Zij is zeer betrokken bij de wijk, maar ik vraag mij af of er bij de gemeente wel voldoende ambtenaren met dit project bezig zijn. Je kunt niet alles op één paar schouders neerleggen. Daar is het project te groot voor. Er moet vanuit de gemeente een goede toezichthouder komen die de aanspreekpersoon is van de wijkambassadeur en de bewoners. Ik denk dat bij dit soort projecten de gemeentelijke toezichthouders ontbreken." 

Elmaci heeft inmiddels namens het CDA schriftelijke vragen bij de gemeente ingediend. Deze zijn besproken tijdens de commissievergadering.

Ook VHL Lokaal stelde vragen. Zij wil weten wat de gemeente er aan gaat doen om er voor te zorgen dat de inwoners vooraf worden geïnformeerd over zaken die voor hun buurt van belang zijn. 

door Mimi van Rossem

Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }