Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De meerderheid van de Leerdammers koos voor deze variant.
• De meerderheid van de Leerdammers koos voor deze variant. (Foto: Bureau Blad)

Aanpak Reilinghplein pakt fors duurder uit

  •   381 keer gelezen

LEERDAM • De herinrichting van het Reilinghplein in Leerdam pakt een stuk duurder uit dan begroot.

Dit voorjaar werd bijna 1,6 miljoen euro, inclusief voorbereidingskrediet, beschikbaar gesteld om het project uit te voeren. Uit een notitie van B&W blijkt dat de totale herinrichtingskosten op bijna 2,2 miljoen euro uitkomen. Het college wil van de gemeenteraad weten hoe het nu verder moet met het project.

Na onder meer een korting van de aannemer is er (tenminste) 420.000 euro extra nodig om het bestaande plan uit te voeren. Als de raad niet bereid is dat geld op te hoesten, zijn er bezuinigingen mogelijk, zoals de verkleining van het plangebied of door elementen uit het plan te schrappen. In het uiterste geval wordt ook de mogelijkheid genoemd om het project, waarvoor inmiddels al 300.000 euro aan voorbereidingskosten is uitgegeven, af te blazen.

Al sinds 2016 wordt nagedacht over de herinrichting van het plein dat het station verbindt met het centrum van Leerdam. Doel van het project, dat begon als bewonersinitiatief, is om van het huidige 'ongezellige tochtgat' een aantrekkelijk en levendig plein te maken.

De inwoners brachten hun stem uit over het ontwerp en de raad trok in mei 2019 zo'n 1,5 miljoen euro uit voor het project. De uitvoering van het voorlopig ontwerp werd toen al geraamd op 1,8 miljoen, maar B&W dachten drie ton te kunnen bezuinigen via een bouwteam dat moest zorgen voor 'optimalisaties en slimme, betaalbare oplossingen'.

Praktische bezwaren
Ruim een half jaar later blijken tussen 'droom en daad' forse praktische bezwaren te bestaan. "Bij het begin van het project was al duidelijk dat het taakstellend budget krap was en moeilijk te halen", concluderen B&W. Zo werd alleen het voorbereidingskrediet al met zo'n 185.000 euro overschreden. "Er bleken meer onderzoeken nodig, waaronder vleermuizenonderzoek en archeologisch onderzoek."

Ook de stikstof- en de PFASproblematiek zorgden voor extra kosten. Bovendien bleek de 1,5 miljoen die was geraamd voor de herinrichting van het plein een veel te positieve schatting. Forse prijsstijgingen 'in de markt' en extra wensen, zoals een waterelement en de verplaatsing van het kunstwerk, zorgen voor een overschrijding. Dat geldt ook voor onverwachte uitgaven: de fundering van het plein moet anders worden uitgevoerd dan voorzien, de verlichting pakt duurder uit dan verwacht en dat geldt ook voor de afwatering van het plein.

Tot overmaat van 'ramp' is nog niet duidelijk of alle aannemers en leveranciers zich aan de bestaande offerte houden of dat de gemeente te maken krijgt met nieuwe prijsstijgingen. Daarnaast kan ook de stikstofproblematiek voor verdere complicaties zorgen. Het college biedt de raad drie opties: de geldkraan open en het tekort betalen uit de algemene middelen, de plannen aanpassen of, in het uiterste geval, het project schrappen. Op een verzoek om provinciale subsidie heeft de gemeente nog geen antwoord ontvangen.

Schrappen wensen inwoners
Eén van de bezuinigingsmogelijkheden is het verkleinen van het 'plangebied' door de aanpak van de Stationsweg en/of het stationsplein en eventueel de Meent te schrappen. Dit zorgt voor een bezuiniging van 110.000 tot 250.000 euro. Daarmee is het financiële gat nog niet gedicht, zodat andere maatregelen nodig zijn. Het vervangen van de grote betontegel, die de voorkeur had van de inwoners, de bestaande verlichting laten staan en het schrappen van het waterelement, ook al een wens van de inwoners, zorgt voor besparingen van respectievelijk 285.000, 70.000 en 85.000 euro.

Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeenteraad zich over de toekomst van het Leerdamse plein buigt.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }