Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: Stockfoto 123RF

Raad Vijfheerenlanden stelt toeristenbelasting vast

  •   103 keer gelezen

MEERKERK • De gemeenteraad van Vijfheerenlanden is donderdag akkoord gegaan met het collegevoorstel over de toeristenbelasting. Er zijn drie tarieven vastgesteld. Na de zomer van 2020 volgt een evaluatie.

Voor overnachtingen in hotels geldt een tarief van twee euro per persoon. Voor overnachtingen in pensions, bed & breakfasts, appartementen en groepsaccommodaties moet 1,25 per persoon worden betaald. Tenslotte geldt er een tarief van 6,5 procent van de kosten die worden gerekend voor een verblijf op campings. Voor kinderen tot twaalf jaar hoeft geen toeristenbelasting te worden betaald.

Commotie
Het onderwerp zorgde de afgelopen maanden voor commotie bij met name campinghouders in de gemeente. Probleem was dat in Vianen en Zederik tot nu toe verschillende tarieven golden en in Leerdam voor de herindeling helemaal geen toeristenbelasting werd geheven. Het college wilde de tarieven gelijk trekken en voor alle overnachtingen 1,75 euro vragen.

Dat was tegen het zere been van campingeigenaren die voorrekenden dat dit in veel gevallen leidde tot verhogingen van twintig procent of meer, terwijl seizoenplaatsen op campings in Leerdam liefst 230 euro duurder zouden worden.

De plaatselijke politiek nam daarop tijdens de begrotingsbehandeling in november een motie aan, waarin B&W werd gevraagd om in overleg met de betrokken ondernemers een gedifferentieerd tarief voor hotels, campings en bed & breakfasts vast te stellen, waarbij toch de geplande opbrengst van 210.000 euro zou worden gehaald.

Daarop ging portefeuillehouder Cees Taal in allerijl om de tafel met campinghouders en andere ondernemers. Dat leidde tot een nieuw voorstel dat pal voor de raadsvergadering nog een keer werd aangepast. In die laatste wijziging werd het tarief voor B&B's neerwaarts bijgesteld en de bepaling voor kinderen tot twaalf jaar toegevoegd.

Eenvoudige regeling
CDA-woordvoerder Marieke van der Spek stelde vorige week vast dat haar partij de voorkeur gaf aan een eenvoudige regeling die voor iedereen makkelijk te begrijpen én uit te voeren is. "Nu is er voor elke groep een ander tarief, we zijn ons doel voorbij geschoten", aldus de CDA-er die wel blij was dat de wethouder met veel belanghebbenden heeft gesproken.

PvdA-voorman Joop van Montfoort constateerde dat er in de aanloop naar het raadsbesluit het een en ander is misgegaan in de communicatie. "Dat zorgde voor commotie. Dat was vervelend, maar heeft wel het een en ander opgeleverd", doelde Van Montfoort op het eindresultaat. "Een mooi voorstel dat breed wordt gedragen door de branche, met een tarief waardoor onze ondernemers kunnen concurreren met die in omliggende gemeenten."

Ook de andere fracties reageerden positief op het voorstel. Behalve VHL Lokaal: "De wethouder heeft met zijn aanpak de ondernemers voor komend jaar in de problemen gebracht. Er zijn al boekingen en prijsopgaven gedaan. Daarbij zijn verkeerde tarieven gehanteerd. Dat is onze schuld", zei fractieleider Wim van Dijk. Hij wees er bovendien op dat de eigenaars van campings en bootjes de dans nu ontspringen.

"Die betalen geen belasting, er was geen tijd meer om dat goed te regelen en dat terwijl iedereen roept dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen."

VHL Lokaal pleitte er als enige fractie voor om nog voor de zomer de nieuwe tarieven te evalueren, zodat eventuele aanpassingen voor 2021 tijdig in beeld komen. De andere fracties wilden dat doen na de ervaringen van komende zomer.

Wethouder Taal: "We evalueren na de zomer. Bovendien komt er een platform waar we twee keer per jaar met de recreatie-ondernemers om de tafel zitten, zodat we goede argumenten hebben voor het overleg met de raad."

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }