Archeologisch onderzoek start naar kasteel Engelenburg in Herwijnen

  •   258 keer gelezen

HERWIJNEN • Binnenkort start archeologisch onderzoek naar de fundamenten van kasteel Engelenburg en de historische boomgaard in Herwijnen.

In het landschap is het omgrachte kasteelterrein van de Engelenburg nog goed herkenbaar en vormt met de ondergronds bewaarde fundamentresten een beschermd rijksmonument. Bewoners uit Herwijnen willen graag het kasteelterrein beter zichtbaar en beleefbaar maken.

Opgravingen in 1939 en 1981 hebben een deel van de fundamenten van het kasteel bloot gelegd, maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord gebleven. Door dit onderzoek verwacht men hier duidelijkheid over te krijgen.

Kasteel Engelenburg
Tussen Gelre en Holland lag in de middeleeuwen een omstreden grensgebied. Vanaf de elfde eeuw werden al versterkte huizen en kastelen gebouwd door de verschillende takken van de familie Van Arkel die in de machtsstrijd tussen Gelre en Holland soms wisselden van partij.

Kasteel Engelenburg bij Herwijnen lag ten noorden van de Waaldijk en maakt deel uit van dit gebied.

Initiatief van bewoners
In Herwijnen hebben bewoners vanuit het project Levend Landschap Herwijnen ideeën opgevat om het landschap te verfraaien en meer beleefbaar te maken. Zo is onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het Klompenpad Engelenburgerpad ontwikkeld, dat in september is geopend.

Vanuit dat initiatief is de werkgroep Engelenburg ontstaan. Ruim veertig vrijwilligers zijn gestart met het begaanbaar maken van het terrein dat door bramenstruiken overwoekerd was.  

Archeologisch onderzoek 
De werkgroep heeft de wens om het kasteel weer 'zichtbaar' te maken in het landschap en het kasteelterrein beter beleefbaar te maken. Ze heeft contact gehad met terreineigenaar familie De Lint, die toestemming geeft om het terrein toegankelijk en beleefbaar te maken voor een breed publiek. Maar hoe moet dat en wat laat je zien?

Daarom start nu het onderzoek door archeologen. Door onderzoek naar archeologische sporen en de historische boomgaard kun je het kasteelterrein de Engelenburg en zijn boeiende ontstaansgeschiedenis in de toekomst op een goed onderbouwde manier behouden, beheren en beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Na afronding van het onderzoek worden de resultaten aan het publiek kenbaar gemaakt. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2020 zijn. 

Bij dit onderzoek zijn diverse partijen betrokken: provincie Gelderland, gemeente West Betuwe, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, regio-archeoloog Huib Jan van Oort, RAAP, grondeigenaar familie De Lint, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en werkgroep Engelenburg.
 

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }