Logo hetkontakt.nl/leerdam

Depot Glasmuseum naar ABN AMRO

  •   347 keer gelezen

LEERDAM • Het depot van het Glasmuseum aan de Lingedijk en de historische collectie van Leerdam worden de komende jaren ondergebracht in het gebouw van de voormalige ABN AMRO-bank aan het Reilinghplein in Leerdam.

"We hebben als gemeente dat gebouw destijds aangekocht en er wordt nauwelijks gebruik van gemaakt. We zijn blij dat het nu op deze manier ingezet kan worden", zegt wethouder Cees Taal.

Het bankgebouw speelde aanvankelijk een rol bij de herinrichting van het Reilinghplein. Zo was er sprake van dat een bedrijf voor Lifestyle zich hier zou vestigen. Die plannen bleken destijds niet haalbaar. Inmiddels heeft de aannemer die de herinrichting van het plein uitvoert een kantoor in het gebouw. Hij krijgt nu gezelschap van het depot van het Glasmuseum en de historische collectie.

In dozen
Volgens Astrid Hertog, directeur van het Nationaal Glasmuseum, is een deel van het depot in dozen opgeslagen op de zolder van het museum. "Een deel van onze verzameling en een aantal grote objecten pasten niet meer in het museum." En het museum heeft sowieso meer ruimte nodig. Er bestaan plannen om de objecten die in de vier loopbruggen staan uitgestald ruimer ten toon te stellen om hun verhaal nog beter te kunnen vertellen.

"Maar waar moet het andere glas dan heen? Nu staan er tien glaasjes van een serie, straks misschien nog acht."

Het depot aan het Reilinghplein biedt ook plaats om de objecten die bij deze selectie 'afvallen' onderdak te bieden. Bovendien is de verhuizing van het depot een mooie aanleiding de kunstobjecten opnieuw te inventariseren. Bijkomend voordeel is dat het Nationaal Glasmuseum op een prominente plaats in beeld wordt gebracht voor bezoekers van de stad. Voorlopig is het niet de bedoeling dat het depot wordt opengesteld, al is daar op zich wel genoeg ruimte voor.

Historische collectie
Ook de historische collectie, onder meer bestaande uit glazen voorwerpen, oude vaandels, foto's, geschriften en ornamenten, krijgt een plekje aan het Reilinghplein. Op dit moment wordt deze collectie, die eigendom is van de gemeente, bewaard op de zolder van het Oude Raadhuis in de Kerkstraat.

"We denken al jaren na over een passende locatie voor die collectie. De verzameling hoort bij de geschiedenis van de stad, daar moeten we zuinig op zijn. Nu moet je drie, vier trappen op om 'm te bekijken. We zijn blij dat de collectie naar een plek gaat waar er meer ruimte voor is. Zo kan de collectie beter ontsloten worden", aldus de wethouders Cees Taal en Christa Hendriksen.

De komende tijd wordt de collectie geïnventariseerd, ook wordt er nagedacht wat de gemeente ermee gaat doen. De plaatselijke historische vereniging is bereid mee te denken in die 'zoektocht'. "Het idee bestond al langer om delen van de collectie ten toon te stellen in gebouwen als Huis ter Leede en het Emmahuis", oppert Taal.

Alle betrokkenen stellen vast dat de opslag van beide collecties in het voormalige bankgebouw een tijdelijk karakter heeft. Ook benadrukken B&W en museumdirecteur Hertog dat deze stap volstrekt los staat van de eventuele plannen om het Glasmuseum te verplaatsen naar het Reilinghplein of de omgeving daarvan. Een onderzoek naar de haalbaarheid van die verhuizing staat pas voor volgend jaar op het programma.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }