Logo hetkontakt.nl/leerdam

Huis ter Leede gaat de weg op

  •   308 keer gelezen

LEERDAM • Huis ter Leede heeft donderdag op ludieke wijze een rolstoelbus van Johanniter Nederland gekregen. 

Veel vrijwilligers van Huis ter Leede zijn aangesloten bij deze protestants-christelijke overkoepelende vrijwilligersorganisatie.

De bus wordt gebruikt om uitstapjes te maken met bewoners, cliënten en ouderen uit de wijk, wat anders niet of nauwelijks mogelijk is.

Huis ter Leede had tot voor kort een bus. Maar hiervan hield het contract op en er konden ook geen rolstoelen in. "Dus we zijn heel blij met dit prachtige gebaar van Johanniter Nederland die de rolstoelbus zeven jaar kosteloos ter beschikking stelt aan Huis ter Leede", aldus Iris Stekelenburg, communicatieadviseur van Huis ter Leede.

"Een keer naar het strand of, dichterbij, naar het tuincentrum", vervolgt zij. "Er is van alles te bedenken, maar we vragen het natuurlijk allereerst aan de mensen zelf waar zij graag naartoe willen. Ook is het fijn dat mensen opgehaald kunnen worden om deel te nemen aan activiteiten van Huis ter Leede."

Drie Johanniter busjes
Binnenkort rijden er drie Johanniter rolstoelbusjes rond op verschillende plekken in Nederland. Hiermee worden uitstapjes mogelijk gemaakt voor ouderen voor wie het anders moeilijk is de deur uit te komen.

Het belangrijkste doel van Johanniter Nederland is een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van mensen in een kwetsbare positie. "Dat kunnen we doen dankzij de financiële bijdragen van fondsen, maar vooral dankzij de bevlogen inzet van talloze vrijwilligers die wandelen met bewoners van zorginstellingen, mensen in het ziekenhuis op hun gemak stellen, begeleiden bij vakanties, een luisterend oor bieden en ga zo maar door", zo laat de organisatie weten. 

Meebewegen
"Er gebeurt al zo veel moois onder de Johannitervlag en toch blijven we proberen het nóg beter te doen en kijken we steeds of we méér kunnen betekenen. Want de samenleving verandert voortdurend. Wat gisteren niet nodig was, is vandaag misschien juist een grote noodzaak. Hoe we in het verleden deden, is nu misschien niet meer de beste aanpak."

Zo is de zorgverlening rond ouderen de laatste jaren nogal veranderd. Het bejaardenhuis van vroeger bestaat niet meer. Alleen mensen die veel zorg nodig hebben kunnen nog in een instelling terecht. Voor de overige ouderen wordt eventuele ondersteuning en zorg thuis georganiseerd.

Voor zorginstellingen betekent dit dat ze niet alleen vaste bewoners hebben, maar daarnaast vaak vele andere diensten aanbieden, zoals thuiszorg, dagbesteding, maaltijdbezorging, beschermd wonen, hospicezorg en activiteiten voor wijkbewoners.

Binnen deze dienstverlening is er een verschuiving naar belevingsgerichte zorg. Dit houdt in dat traditionele activiteiten steeds meer volgens de behoeften van de bewoners en cliënten van instellingen wordt ingericht en er is meer aandacht voor individuele interesses en wensen. "Dat vinden wij een zeer positieve ontwikkeling, waar we graag op aansluiten."

Wensen
In gesprek met diverse instellingen die aan Johanniter Nederland verbonden zijn, kwam naar voren dat allerlei vormen van uitstapjes goed aansluiten bij deze belevingsgerichte zorg. Zij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van hun bewoners en cliënten. Dat kan in groepsverband, maar ook individueel.

Het gaat vaak om eenvoudige wensen, zoals: 'Ik zou zo graag een keer een kopje koffie drinken aan zee'. 'Het zou zo fijn zijn nog een keer mijn ouderlijk huis te zien.' 'Als ik nou net als vroeger elke week een bosje bloemen op de markt kon kopen.' Vanuit de instellingen en de vrijwilligers is er de wil om uitjes te organiseren en persoonlijke wensen te vervullen, maar het lukt niet altijd, omdat het vervoer ontbreekt voor mensen die rolstoel gebonden zijn. 

Met een rolstoelbus zouden deze uitstapjes wél gerealiseerd kunnen worden. De instellingen gaven aan dat ze dit heel graag zouden willen, maar dat ze de kosten die gemoeid zijn met het beheer van een eigen bus, zoals onderhoud en verzekering, niet kunnen dragen. Toen ontstond bij Johanniter Nederland het idee voor een leaseconstructie en zijn er financiers gezocht om dit mogelijk te maken. 

Toegevoegde waarde
Het 'rolstoelbusplan' werkt als volgt: een rolstoelbus wordt door Johanniter Nederland geleased en vervolgens kosteloos ter beschikking gesteld aan een zorginstelling. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet er een vastgesteld aantal ritten per week gemaakt worden en mag de bus alleen ingezet worden voor activiteiten die anders niet mogelijk zouden zijn. "Met andere woorden: we willen dat de bus echt iets toevoegt voor de bewoners en andere cliënten van de zorginstelling."

Er zijn nu voor drie bussen financiering gevonden. Deze worden ter beschikking gesteld aan zorginstellingen die goed konden aangeven hoe de bus wordt ingezet en die daarnaast voldoende vrijwillige chauffeurs kunnen regelen om de ritten te maken. Dat zijn: Zorgstroom in Middelburg, Huis ter Leede in Leerdam en DrieGasthuizenGroep in Arnhem. "We zijn blij en trots dat we dit hebben kunnen realiseren, het is een uniek concept!"
 

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }