Logo hetkontakt.nl/leerdam
• De betrokken wethouders die hun handtekening gezet hebben onder de overeenkomst.
• De betrokken wethouders die hun handtekening gezet hebben onder de overeenkomst.

Beschermd Wonen Vijfheerenlanden gaat naar Utrecht

  •   347 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De wethouders van Vijfheerenlanden, Utrecht en Houten hebben donderdag namens de gemeenten in de regio Lekstroom in het Stadhuis van Vianen hun samenwerking aangekondigd op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO).

De gemeente Vijfheerenlanden hoort sinds afgelopen januari bij de provincie Utrecht en daarmee wordt de gemeente Utrecht als centrumgemeente verantwoordelijk voor de cliënten van Vijfheerenlanden voor Beschermd Wonen.

Vanaf 1 januari 2020 worden de taken Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang voor nieuwe cliënten georganiseerd door de gemeente Utrecht. Tot voor kort werd deze zorg voor de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam geregeld door de gemeente Dordrecht. De gemeente Dordrecht blijft tot 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de bestaande cliënten.

Goede zorg voorop
Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen van mensen met een psychiatrische of psychosociale beperking. De gemeente Vijfheerenlanden doet dit in samenwerkingsverband met de Lekstroomgemeenten, waarbij de gemeente Utrecht de uitvoering op zich neemt.

Wethouder Marcel Verweij van de gemeente Vijfheerenlanden: "We willen dat cliënten zo min mogelijk last hebben van de verandering. Ons uitgangspunt is dat al onze inwoners toegang hebben tot goede zorg in de buurt. We willen ook in Vijfheerenlanden bijdragen aan plaatsen voor beschermd wonen voor inwoners van onze gemeente en uit de regio."

Krachten bundelen
Wethouder Jana Smith-Visser van de gemeente Houten: "Ik ben blij met de komst van Vijfheerenlanden, want het is belangrijk dat we als Lekstroomgemeenten onze krachten bundelen. We gaan onze samenwerking verder versterken om onze inwoners nu en in de toekomst een beschermd thuis te kunnen bieden."

Wethouder Maarten van Ooijen van de gemeente Utrecht: "Deze nieuwe samenwerking tussen de gemeenten Vijfheerenlanden en Utrecht is een belangrijke stap. Alleen samen, als gemeenten, maar ook met zorgpartners en woningcorporaties- kunnen we opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht verder vernieuwen en verbeteren en ervoor zorgen dat cliënten een thuis in de wijk hebben."

Overgangsjaar
Om de overgang soepel te laten verlopen is er een overgangsjaar. Bestaande cliënten kunnen tot 1 januari 2021 terecht bij gemeente Dordrecht. Wanneer de indicatie van een bestaande cliënt in 2020 afloopt, wordt de zorg vervolgens aan deze cliënt verleend vanuit Utrecht. Bestaande cliënten met een indicatie die loopt tot na 2020, gaan uiterlijk 1 januari 2021 over naar de zorg vanuit Utrecht. Nieuwe cliënten worden vanaf 1 januari 2020 direct doorverwezen naar de gemeente Utrecht.

Doorstroom
Gemeente Vijfheerenlanden werkt samen met andere gemeenten in de regio Lekstroom aan een plan om mensen met psychiatrische of psychosociale beperkingen in de toekomst vaker in een eigen woning te huisvesten, met begeleiding aan huis. De komende jaren zullen steeds meer mensen vanuit Beschermd Wonen doorstromen naar Beschermd Thuis, een vorm van begeleid wonen, maar dan met ondersteuning bij mensen thuis. Alleen als er permanente aanwezigheid van een begeleider nodig is om zelfstandig te kunnen wonen, worden cliënten gehuisvest in instellingen voor Beschermd Wonen.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }