Logo hetkontakt.nl/leerdam

Gemeente VHL presenteert strategische visie

  •   90 keer gelezen

vijfheerenlanden • De gemeente Vijfheerenlanden heeft vorige week een strategische visie gepresenteerd: Focus 2035.

De opstellers van de visie hebben heel goed gekeken naar allerlei trends en ontwikkelingen. Daarnaast hebben inwoners, ondernemers en andere mensen die wat in de melk te brokkelen hebben (stakeholders) hun zegje mogen doen. Nu is het de beurt aan de politiek.

Balans
De gemeente (het college) wil een goede balans bereiken tussen taken, die van de overheid zijn en blijven, en zelfregulering. "Wij willen samen met onze inwoners vormen van participatie ontwikkelen die passen bij de aard en cultuur van onze lokale gemeenschappen."

Een belangrijk uitgangspunt is bijvoorbeeld 'Welzijn voor welvaart', een zogenaamde transitie van financieel gedreven economie naar een duurzame en solidaire economie. Ook duurzaamheid en kwaliteit zijn leidend in het vormgeven van sociaal en economisch beleid. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van aantrekkelijke en permanente ontmoetingsplaatsen voor jong en oud, circulaire productie en duurzaam landgebruik zijn daarin de speerpunten.

Verder gaat de gemeente uit van de kracht en mogelijkheden van de locatie. "We gaan het landschap niet omvormen in verschijningsvorm of gebruik naar wat wij willen. We passen juist het gebruik aan op de mogelijkheden van de bodem."

Samenwerking
Ook het grenzeloos samenwerken komt weer terug in de uitgangspunten.

"Vijfheerenlanden is onderdeel van het stedelijk netwerk rond de stad Utrecht en van de Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden. Wij willen de kansen van deze netwerken ten volle benutten. Samenwerking is de weg waarlangs belangrijke resultaten geboekt kunnen worden. Wij bezien onze eigen(wijze) oplossingen in samenhang met andere vraagstukken en op een regionale of nationale schaal."

De uitgangspunten worden per thema nader uitgewerkt. Bij elk thema is een handelingsperspectief voor de nadere beleidsuitwerking toegevoegd. Te denken valt aan landbouwbeleid, economisch beleid, de woonvisie en de mobiliteitsvisie.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }