Logo hetkontakt.nl/leerdam

Een nieuwe APV voor West Betuwe

  •   173 keer gelezen

WEST BETUWE • De afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente West Betuwe. Dit is in nauwe samenspraak gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties. 

De APV is een instrument om de gemeente veilig en leefbaar te houden en de openbare orde te kunnen handhaven. Regels zijn nodig om overlast en onveilige situaties aan te pakken en het algemeen belang te beschermen. Tegelijkertijd brengen regels voor organisaties en burgers kosten en administratieve lasten met zich mee.

Op 19 februari 2019 heeft de gemeenteraad de samengevoegde Apv, van de oude drie gemeenten, voor West Betuwe voorlopig vastgesteld. Daarbij is de toezegging gedaan dat deze geharmoniseerde APV in 2019, om reacties te peilen, aan bedrijven, organisaties en inwoners wordt voorgelegd.

Dat is gebeurd, met als doel na te denken hoe de gemeente met zo weinig mogelijk regels kan zorgen dat het in West Betuwe prettig leven, recreëren en werken is. Er zijn diverse bijeenkomsten geweest met inwoners, ondernemers, vertegenwoordigers van dorpshuizen, sportverenigingen, horeca, belangenverenigingen en evenementenorganisatoren. 

In balans
Burgemeester Harry Keereweer en wethouder Rutger van Stappershoef hebben dit namens het college samen met de samenleving opgepakt. Zij kijken tevreden terug op het verloop van dit proces, waarbij zij de evenwicht hebben opgezocht tussen leefbaarheid, veiligheid, voorkomen van grote overlast en vertrouwen in organisatoren.

Burgemeester Keereweer: "Er is veel gehoor gegeven aan onze oproep om mee te denken over de nieuwe APV. Dat heeft een goed beeld gegeven over wat men belangrijk vindt en waar kansen liggen. Ook staan in de APV nu handvatten om ondermijning proactief te lijf te gaan. Met deze APV kunnen we de veiligheid in West Betuwe waarborgen. Zo houden we met elkaar onze gemeente veilig, netjes en leefbaar."

Wethouder Rutger van Stappershoef, met Leefbaarheid in zijn portefeuille, is ook blij met het resultaat: ''Er zijn veel regels versoepeld of geschrapt en daarmee geven we meer ruimte en vertrouwen aan onze inwoners en organisatoren. Een belangrijke basis aan de start van onze nieuwe gemeente, en dat is overigens ook nadrukkelijk in het BidBook aangegeven. Deze nieuwe APV is een mooie stap in het leefbaar houden van onze dorpen en stadjes. Dorpshuizen en evenementenorganisatoren spelen daar bijvoorbeeld een belangrijke rol in."

Onder de loep
"Met elkaar hebben we de regels zorgvuldig onder de loep genomen. Op deze manier bouwen we samen aan de samenleving. Zo wordt het nu mogelijk gemaakt om een evenementenvergunning voor meerdere jaren te verlenen. Een vergunning voor een langere periode is gebaseerd op vertrouwen. Ook mogen de dorpshuizen doordeweeks tot 00:30 uur en op vrijdag en zaterdag tot 2:00 uur open blijven."

In het college van 29 oktober werd de nieuwe APV vastgesteld, laatste woord is aan de gemeenteraad in de raadsvergadering van 17 december. 
 

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }