Logo hetkontakt.nl/leerdam
• West Betuwe vindt zichzelf geen dure gemeente.
• West Betuwe vindt zichzelf geen dure gemeente.

'Beeld dure gemeente onterecht'

  •   235 keer gelezen

GELDERMALSEN • B&W van West Betuwe zijn niet gelukkig met het beeld van een dure gemeente, zoals dat de afgelopen periode in sommige media werd geschetst. 

Dat gebeurde naar aanleiding van uitspraken van de provinciale fractievoorzitter van de SP. Zij wees op de hogere woonlasten in West Betuwe in vergelijking tot het provinciale en regionale gemiddelde. Wethouder financiën Govert van Bezooijen laat in een persbericht weten dat het wat al te simpel is om alleen cijfers met elkaar te vergelijken. "Het gaat erom wat daar voor onze inwoners tegenover staat."

Een vergelijking van de belangrijkste lokale lasten laat slechts kleine verschillen zien. Volgens het COELO bedragen de woonlasten – OZB, riool- en afvalstoffenheffing – dit jaar in West Betuwe 934 euro. Het gemiddelde voor heel Gelderland is 737 euro en in de regio Rivierenland 832 euro.

Rioolheffing
Het grootste verschil zit in de rioolheffing. "Dat is ook logisch wanneer je bedenkt dat de gemeente West Betuwe een uitgestrekt gebied omvat."

"Daarnaast kiezen we er bewust voor om actief te anticiperen op het veranderende klimaat. Ons rioolstelsel moet robuuster worden om tijdens piekmomenten beter en sneller grotere hoeveelheden water te kunnen verwerken."

Onverantwoord
Het college van West Betuwe voelt er niets voor om die problematiek naar de toekomst te verschuiven. "Daarmee pakken de kosten op dat moment alleen maar nog hoger uit."

"Het is ook niet verantwoord naar volgende generaties. Het is overigens al jarenlang uitgangspunt dat de kosten van aanleg, beheer en onderhoud van het riool via de rioolheffing worden gecompenseerd."

Genuanceerder
De wethouder verwijst bovendien naar andere beleidsonderdelen die volgens hem een veel genuanceerder beeld van de cijfers schetsen.

Zo kent West Betuwe een ruimhartig minimabeleid, vindt er verduurzaming van de schoolgebouwen plaats waarbij de lagere energiekosten vervolgens ten goede komen aan het onderwijs en is er een leefbaarheidsbudget voor elke kern beschikbaar dat in 2020 weer wordt verhoogd.

Behoedzaam

"Het is vaak appels met peren vergelijken. Wij kiezen in West Betuwe bewust voor een behoedzaam financieel beleid, zowel aan de kant van de uitgaven als aan de kant van de inkomsten."

"Daarmee willen we voorkomen dat we ieder jaar opnieuw een soort incidentenpolitiek moeten bedrijven als gevolg van mee- of tegenvallers."

Inflatiecorrectie
"Je ziet in de programmabegroting 2020 ook dat het college voorstelt het tarief voor de onroerende zaak belasting met niet meer dan de inflatiecorrectie te verhogen."

"Ik hoor al verhalen over buurgemeenten waar dat tarief waarschijnlijk meer gaat stijgen. Een vergelijking tussen gemeenten zou daardoor plotseling heel anders kunnen uitpakken. Kortom, de kille cijfers zijn vaak 'dagkoersen'."

Discussie
Vandaar dat Van Bezooijen over dit onderwerp graag in discussie gaat met alle betrokkenen en zeker ook met de gemeenteraad. "Ik vind dat onze inwoners recht hebben op het hele verhaal."

Op donderdagavond 7 november buigt de gemeenteraad van West Betuwe zich over de programmabegroting voor het jaar 2020.

Marjo van Andel
Redacteur van Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }