Logo hetkontakt.nl/leerdam

West Betuwe financieel gezond

  •   keer gelezen

GELDERMALSEN • De kersverse gemeente West Betuwe staat er goed voor. Dat blijkt uit de begroting die deze week aan de raad wordt gepresenteerd.

"Financieel zijn we gezond, maar lastige keuzes blijven onvermijdelijk", zegt wethouder Govert van Bezooijen. 

Na de verwerking van alle mee- en tegenvallers en een extra ombuigingsronde zijn de rekenmeesters van West Betuwe erin geslaagd een begroting te presenteren die tot en met 2023 in de plus staat. Zo'n sluitende meerjarenbegroting is nodig om strenger toezicht van de provincie te voorkomen. "Naast een sluitende begroting hebben we een uitstekende reservepositie", zegt Van Bezooijen. "Maar daar moeten we voorzichtig mee omgaan. We moeten ook tegenvallers op kunnen vangen."

Investeren
De spaarpot van ruim 70 miljoen euro maakt het mogelijk dat er fors geïnvesteerd wordt in nieuw beleid. Hiervoor wordt jaarlijks 755.000 euro uitgetrokken. Het college was al van plan hieraan drie ton te besteden, tijdens de behandeling van de Perspectiefnota had de raad zoveel noten op haar zang dat daar nog eens 450.000 euro bij kwam.

Het meeste geld, 501.000 euro, gaat naar het beheer van de begraafplaatsen. Het onderhoud wordt voor de nieuwe gemeente gelijk getrokken. De forse investering zorgt ervoor dat de tarieven niet al te fors omhoog gaan.

Ook de minimaregeling wordt geharmoniseerd. "Er waren grote verschillen. We kiezen voor een ruimhartig beleid." Daarvoor wordt jaarlijks 140.000 euro uitgetrokken. Voor het kernenbudget ligt bovendien 80.000 euro extra klaar.

Naast de structurele uitgaven voor nieuw beleid wordt ruim 13 miljoen besteed aan eenmalige uitgaven, zoals het project Gastvrije Waaldijk, de spoorbrug Waardenburg, de zuidwestboog bij Meteren, fietsknelpunten en maatregelen voor de N327.

Lichte stijging lasten
De lasten voor de inwoners stijgen licht. Zo wordt het tarief van de OZB alleen verhoogd met de inflatiecorrectie.

Van Bezooijen betreurt recente publicaties dat de woonlasten in West Betuwe beroerd afsteken bij andere gemeenten in Gelderland. Volgens de wethouder worden niet in alle gevallen de juiste cijfers gebruikt en ontbreekt een goede uitleg. Volgens instituut COELO bedragen de woonlasten, OZB, riool- en afvalstoffenheffing, dit jaar in West Betuwe 934 euro. Het gemiddelde voor Gelderland is 737 euro en in regio Rivierenland 832 euro.

"Maar we moeten geen appels met peren vergelijken. Zulke berichten geven een onnodig negatief beeld van de gemeente. Een landelijke gemeente als West Betuwe heeft veel riolering. Daarnaast pakken we via het rioolbeheerplan overlastsituaties bij hevige regenval aan, zoals in Beesd en Vuren. We zijn heel voortvarend bezig."

Opschonen
Na alle plussen en minnen in de bijdragen van het Rijk en de extra investeringen moest de gemeente zo'n 844.000 euro bezuinigen om de komende jaren in de plus te eindigen. Het college vond 320.000 euro door het 'opschonen' van budgetten: Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hadden voor hetzelfde doel geld in de begroting staan. "Als West Betuwe heb je niet elk budget drie keer nodig."

Naast deze efficiencymaatregelen stellen B&W een pakket ombuigingen voor van 525.000 euro. Het gaat om zaken als mantelzorgondersteuning, onderhoud van sportvelden en openbare ruimte en de verhoging van de toeristenbelasting. Daarnaast staat de gemeente voor twee forse uitdagingen. Er moet vanaf 2022 een miljoen bespaard worden op Jeugdzorg/ Wmo. Een andere uitdaging is om het beleid van de drie oude gemeenten gelijk te trekken zonder dat dit extra geld kost.

Op donderdag 7 november buigt de gemeenteraad zich over de begroting.

door André Bijl

André Bijl
Freelance-redacteur Het Kontakt Leerdam, Alblasserwaard en Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Leerdam per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_2
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }