• Op deze plek wil Defensie de nieuwe radartoren bouwen.
• Op deze plek wil Defensie de nieuwe radartoren bouwen. (Foto: André Bijl)

Defensie zoekt alternatieve locatie voor militair radarstation

  •   285 keer gelezen

HERWIJNEN • Staatssecretaris Barbara Visser is alsnog bereid om naast Herwijnen ook te kijken naar alternatieve locaties voor een militair radarstation. 

Ze zei dat woensdag tijdens tijdens een debat met de vaste Kamercommissie voor Defensie. Als zo'n alternatieve locatie niet wordt gevonden dan komt Herwijnen weer in beeld. 

Zorgen bij bewoners
De mogelijke komst van de radartoren zorgde vorig jaar al voor veel onrust bij de bevolking van Herwijnen. Omwonenden gaven tijdens bewonersavonden aan dat ze vrezen voor gezondheidsrisico's door de hoogfrequente straling van de radartoren. De gemeenteraad Lingewaal verzette eveneens tegen het plan en de fusiegemeente West Betuwe volgde dat standpunt.

Burgemeester Harry Keereweer en wethouder Jacoline Hartman van de gemeente West Betuwe hebben op vrijdag 30 augustus in een gesprek met de staatssecretaris nogmaals hun zorgen geuit over de plannen. De gemeente voelde zich overvallen door de voorgenomen Rijkscoördinatieregeling en het daaruit voortvloiende inpassingsbesluit. Visser heeft aangegeven dat het nooit de intentie is geweest om druk uit te oefenen en bood haar verontschuldigingen aan.

Boetekleed
Ook tegenover de Kamercommissie trok de staatssecretaris meerdere malen het boetekleed aan. "Qua communicatie en informatievoorziening is het niet goed gegaan. Dat is voor ons een leermoment geweest."

De Nederlandse Defensie beschikt over twee militaire radarstations: eentje in het Friese Wier en de andere in het Gelderse Nieuw-Millingen. Het radarstation Nieuw-Millingen, die het zuidelijk deel van het Nederlandse luchtruim bestrijkt, is sterk verouderd. "Hij loopt op z'n laatste benen", aldus de staatssecretaris. Ze benadrukte dat het vanuit het nationale veiligheidsbelang niet zo kan zijn dat het station op enig moment helemaal wegvalt. 

Nationale veiligheid
Vervanging van het station in Nieuw Millingen is problematisch omdat de zichtlijnen worden beperkt door het beboste gebied van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De enige mogelijkheid is om het station met zestig meter te verhogen, wat weer zorgt voor andere problemen. Bij een eerder inventarisatie is weliswaar ook naar andere locaties gekeken, maar die zijn allemaal afgevallen. Herwijnen bleek op het eerste gezicht wel een uitermate geschikte locatie. Het college van de voormalige gemeente Lingewaal toonde zich ook in principe ook positief, maar de gemeenteraad bleek eind vorig jaar niet bereid om het benodigde bestemmingsplan te wijzigen. Daarom besloot het ministerie de Rijkscoördinatieregeling te starten.

Normen
De staatssecretaris beloofde dat ook als toch voor Herwijnen wordt gekozen aan alle normen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid zal worden voldaan. Onderzoeksbureau TNO gaat alle aspecten nog een keer nauwkeurig onderzoeken. Daarbij mogen ook RIVM en de GGD meekijken. Ook zal worden gekeken naar de cumulatieve effecten, zoals straling van het radarstation in combinatie met het scheepvaartverkeer. "Op het moment dat de radar boven de norm zit, zal deze niet in gebruik worden genomen", beloofde de staatssecretaris.

Marjo van Andel
Eindredacteur Het Kontakt Leerdam en Vianen
Volg @MarjovAndel op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }