Logo hetkontakt.nl/leerdam
Foto: nl123rf.com

Tot 2030 nog 120 windturbines extra in westelijk deel provincie Utrecht

  •   269 keer gelezen

UTRECHT/VIJFHEERENLANDEN • Zestien samenwerkende gemeenten, vier waterschappen en de provincie Utrecht gaan er vanuit dat tot 2030 nog 1 terawattuur aan duurzame elektriciteit moet worden opgewekt in het westelijk deel van de provincie. Dat komt bijvoorbeeld neer op circa 120 windturbines, zoals die nu staan bij Hagestein, en ook nog eens circa 1500 hectare aan zonnevelden.  

De opgave vloeit voort uit het onlangs vastgestelde landelijke Klimaatakkoord. Daarin staat dat de CO2-uitstaat in Nederland in 2030 met minimaal 49 procent moet zijn verminderd (ten opzichte van 1990) en met 95 procent in 2050. Ons land wordt daartoe in dertig regio's verdeeld. De ambitieuze klimaatdoelstelling van het kabinet betekent een enorme opgave voor de samenwerkende gemeenten. Want naast energieopwekking op daken en op land, gaat het ook om energietransitie (van gas los) en om energiebesparing.

Geothermie
In een startnotitie Regionale Energie Strategie (RES) van de U16 wordt ook nadrukkelijk de potentie van geothermie (aardwarmte) en aquathermie (oppervlaktewaterwarmte) onderzocht. Als deze warmteopwekking kan worden benut, is warmteopwekking door middel van elektriciteit veel minder benodigd. "Ook vanwege het gebrek aan grootschalige restwarmte ligt benutting van geothermie en aquathermie voor de hand als alternatief voor aardgas."

Tijdens de behandeling van de startnotitie in de gemeente Vijfheerenlanden ging de gemeenteraad vorige week donderdag akkoord met een amendement van de SGP. Daarin staat dat de belangen van de gemeente Vijfheerenlanden nadrukkelijk zullen worden meegewogen in de besluitvorming. "Om te voorkomen dat draagvlak in onze gemeente wordt ondermijnd."

SGP en VVD dienden ook nog een motie in om ook andere vormen van energieopwekking (kernenergie en waterstoftechnologie) als mogelijke energiebronnen of als opslag mee te nemen in de RES. Maar deze motie haalde geen meerderheid.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten